Fogyatékossággal élő személyek sportolásával foglalkozó sportszervezet működési és vezetési sajátosságainak vizsgálata

Laoues-Czimbalmos, Nóra [Laoues, Nóra (Testnevelés), author] Művészetnevelési, Sport és Egészségnevelési Tan... (UD / GyGyK)

Hungarian Scientific Study (Chapter in Book)
    Identifiers
    • MTMT: 30673356
    Tulajdonképpen már évezredek óta beszélhetünk szervezési és vezetési kérdésekről, szervezeti problémákról, megoldásmódokról. „A korai történelmi kultúrák, népek, nemzetek, birodalmak döntéshozói egyaránt szembe kellett, hogy nézzenek a közösségek, társadalmak mindennapjainak szervezését, koordinálását, ellenőrzését, az ellátást, az igazgatást, a törvénykezést és a végrehajtást, valamint a hadakozást érintő alapvető szervezési kérdésekkel”(JUHÁSZ, 2012). Amióta az ember csoportba verődött és közösségben él a vezetés hagyományosan pozíción és a tekintélyen, gazdasági, politikai és katonai tényezőkön alapult, a tevékenység vezérelve pedig az érdekérvényesítés volt (PUREBL, 2013). A rendszerben keresték a szervezeti hatékonyságot, nem az emberben (BAKACSI, 2001). Az idők során megváltozott ez a nézőpont, mára épp ellenkezőképpen gondolkodunk: kutatások középpontjában a szervezetben munkálkodó ember áll. A szervezetben dolgozó emberek egy kiemelt csoportja a vezetők csoportja, mivel az ő tevékenységük nagymértékben kihat a többiek munkájára. A kutatásban fogyatékossággal élő személyek sportolásával foglalkozó sportszervezet működési és vezetési sajátosságait vizsgálom. Napjainkban a különböző betegségekben szenvedők (MÜLLER et. al. 2018/a, MÜLLER et. al., 2018/b) vagy fogyatékossággal élők életminőségét, sportolását, egészségét (SÁRINGERNÉ, 2014) egyre több hazai és nemzetközi kutatás helyezte a vizsgálat középpontjába. A felmérés szervezetmenedzsmentre, ezen belül a szervezeti formákra és a vezetési feladatokra irányul. Ezen kívül a kutatás a folyamatmenedzsment több témaköreit is érinti.
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2021-10-19 20:15