A modern piacgazdaság és az iszlám elveken nyugvó pénzügyek

Sági, Judit [Sági, Judit (Pénzügy), author] Pénzügy Tanszék (BGE / PSZK); Tatay, Tibor [Tatay, Tibor (Pénzügyek), author] Department of Economic Analysis

Hungarian Scientific Study (Chapter in Book)
  Subjects:
   A tanulmány az iszlám bankrendszer főbb elveit tekinti át, az európai bankrendszerek eredetével összehasonlítva. A bevezetést követően a cikk a leginkább tipikusnak nevezhető iszlám finanszírozási technikákat tárgyalja, megnevezve ezek európai megfelelőjét. A következő fejezet a legjellemzőbb forrásgyűjtési és kihelyezési – iszlám és európai – instrumentumokat (a passzív, illetve az aktív bankműveletek részeként) mutatja be. Az előbbiek tárgyalása során a szerzők leginkább történelmi dokumentumokra, archívumokra és enciklopédiákra támaszkodnak, de szakirodalmi forrásként használnak az iszlám és az európai bankrendszer témájában a közelmúltban íródott tanulmányokat is. A cikk kitér a koordinációs mechanizmusok vizsgálatára, mindkét bankrendszer kérdésében; és részletesebben is elemzi az ebben a tekintetben leginkább releváns etikai koordinációt. A szerzők felvetik annak eshetőségét, hogy a „nyugati” világban az iszlám bankolás elvei mennyiben lennének alkalmazhatóak. Kérdéses, hogy a működési elveiben klasszikusan a piacgazdaságra épülő európai irányvonal tudná-e a jövőben az etikai irányultságot képviselni a bankrendszere vonatkozásában.
   Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
   2021-10-16 20:28