IKT-használat 10–18 éveseknél - Egy IKT-eszközhasználati kérdőív bemutatása

Dorner, László [Dorner, László (pszichológia), author] Pszichológia Intézet (EKU / PK); Hatvani, Andrea [Hatvani, Andrea (pszichológia), author] Pszichológia Intézet (EKU / PK); Taskó, Tünde [Taskó, Tünde Anna (pszichológia), author] Pszichológia Intézet (EKU / PK); Soltész, Péter [Soltész, Péter (Pszichológia), author] Department of General Psychology (PPCU / DPszich); Pszichológiai Kutatólaboratórium (PPCU); Estefánné, Varga Magdolna [Estefánné Varga, Magdolna (neveléstudomány), author] Pszichológia Intézet (EKU / PK); Dávid, Mária [Dávid, Mária (Pszichológia), author] Pszichológia Intézet (EKU / PK)

Hungarian Scientific Article (Journal Article)
Published: MAGYAR PSZICHOLÓGIAI SZEMLE 0025-0279 1588-2799 71 (1) pp. 25-56 2016
  • Pedagógiai Tudományos Bizottság: A
  • Pszichológiai Tudományos Bizottság: A
  • Szociológiai Tudományos Bizottság: A hazai
  • SJR Scopus - Psychology (miscellaneous): Q4
Identifiers
Háttér és célok: Ma már szinte közhelynek számít, hogy az infokommunikációs technológiák terjedése teljesen megváltoztatta a mindennapjainkat, legyen szó akár tanulásról, akár munkáról vagy kikapcsolódásról. Ez különösen igaz a digitális bennszülöttek, a Z generáció tagjaira, akik a korábbi generációkhoz képest már igen korán találkoznak a digitális technológiákkal, életük szerves részévé válik. Tanulmányunkban arra kerestük a választ, hogy milyen mintázatokat mutat az IKT-eszközök használata a 10–18 éves korosztály körében napjainkban. Kutatásunk célja feltárni, hogy a Z generációhoz tartozó („millenials”) három korosztály (10, 14 és 18 évesek) között különbségeket találunk-e az IKTeszközhasználati szokások, ismeretek és attitűdök terén. Feltételezhetően ugyanis kora gyerekkorukban még az egymáshoz közel eső korosztályokba tartozó tanulók is eltérő hatásoknak voltak kitéve ezen a téren a gyors technológiai változások következtében. Módszer és minta: 2014 februárjában lezáruló keresztmetszeti vizsgálatunkban 492 fős iskolás mintán (194 fő 10 éves; 166 fő 14 éves és 132 fő 18 éves) vizsgáltuk az IKT-eszközhasználati szokásokat. A vizsgálat egri és Eger környéki általános és középiskolákban zajlott. A nemek aránya a mintában kiegyensúlyozottnak tekinthető (205 fiú és 287 lány). Kutatócsoportunk által kifejlesztett online IKT-használati kérdőívet használtunk, mely 42 itemet tartalmaz (főként 5 fokú Likert-típusú skálák és zárt kérdések), és az IKT-eszközhasználati szokások, ismeretek és attitűdök, valamint a párhuzamos feladatvégzés (multitasking) gyakoriságának vizsgálatát tűzi ki célul.
Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
2021-11-30 07:36