A cross-docking raktárak telepítésének és működtetésének döntési problémái

Dr. Benkő, János [Benkő, János (Logisztika), author] Institute of Regional Economics and Rural Devel... (SZIU / FESS)

Hungarian Scientific Study (Chapter in Book)
Published: Duebla Szabolcs. Logisztikai Évkönyv 2019. (2018) pp. 102-120 Paper: DOI 10.23717/LOGEVK.2019.10
  Identifiers
  Subjects:
   A tanulmány célja egyrészt áttekintést adni az elmúlt évtizedekben a disztribúciós csatornák fontos ele-mévé vált cross-docking raktárakról, illetve azok működéséről, másrészt bemutatni a raktárak telepítésé-vel, valamint a belépő és a kilépőkapuk egymáshoz rendelésével kapcsolatos problémákat, illetve ezek megoldására a gyakorlatban is hasznosítható, egyszerű algoritmusokat adni. A cross-docking raktárak helyének meghatározása egy egycentrumos telepítési problémára vezethető vissza, ennek megoldására a koordináták menti centrumnyomozást, annak vizsgálatára pedig, hogy mely szállítási relációkban hasznos a cross-docking raktárt igénybe venni, és mely relációkban célszerű a közvetlen szállítás mellett maradni az ún. átrakási problémaként ismert modell speciális változatát javasolja a szerző. A cross-docking raktár bemenő és kimenőkapuinak egymáshoz rendelése egy kvadratikus programozási feladatra vezet, amelynek megoldása nehézségekbe ütközik. A tanulmányban közölt heurisztikus algoritmus, illetve az algoritmusra épített számítógép program ezt a nehézséget igyekszik mérsékelni.
   Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
   2021-12-06 22:31