Miről szól(hatna) a felelősségteljes kutatás és innováció?

Bajmócy, Zoltán [Bajmócy, Zoltán (Regionális tudomány), author] Faculty of Economics and Business Administratio... (USZ / GTK); Gébert, Judit [Gébert, Judit (Közgazdaságtudomány), author] Faculty of Economics and Business Administratio... (USZ / GTK); Málovics, György [Málovics, György (közgazdaságtudomány), author] Faculty of Economics and Business Administratio... (USZ / GTK); Pataki, György [Pataki, György (Környezettudomány), author]

Hungarian Scientific Article (Journal Article)
Published: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 66 (3) pp. 286-304 2019
 • IV. Agrártudományok Osztálya: A
 • Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság: A hazai
 • Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság: A hazai
 • Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság: A hazai
 • Politikatudományi Bizottság: A hazai
 • Regionális Tudományok Bizottsága: A hazai
 • Szociológiai Tudományos Bizottság: A hazai
 • Állam- és Jogtudományi Bizottság: C hazai
Identifiers
Subjects:
  A felelősségteljes kutatás és innováció elvei fontos témákra világítanak rá, de nagyon eltérő értelmezéseket és gyakorlatot tesznek lehetővé. Tanulmányunk e témakör rendszer­konform és transzformatív megközelítését ütközteti, amihez felhasználja Lukovics Miklós és szerzőtársai Közgazdasági Szemlében nemrég megjelent írását, amely jól példázza a rendszerkonform megközelítést. Amellett érvelünk, hogy a témakör rendszerkonform vitájában lényeges szempontok és kérdéskörök kerülnek partvonalon kívülre. A rendszerkonform megközelítés megoldást ígér a kutatás-fejlesztési és innovációs rendszerben felmerülő környezeti, társadalmi, etikai kihívásokra. Ám valójában beszűkíti a viták és lehetséges megoldások terét, és eltereli a figyelmet a rendszer működési logikáját érintő problémákról. A transzformatív megközelítés ezzel szemben nem inkrementális, a rendszer jelen logikáján belüli megoldásokat ígér, hanem a kutatási és innovációs folyamatok mögött meghúzódó etikai és politikai előfeltevések felszínre hozásához és megvitatásához kíván teret kínálni.* Journal of Economic Literature (JEL) kód: D70, D80, O10, O30.
  Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
  2021-06-25 03:18