Tánc és természet – Anna Halprin táncművész életreform programja

Balogh, Janka [Balogh, Janka (Táncpedagógia, ne...), author]

Hungarian Scientific Abstract (Chapter in Book)
    Identifiers
    • MTMT: 30447764
    A 20. század elején a Monte Verita kommuna központi helyszíne volt az életreform mozgalomnak, amely létformájában szimbiózis kapcsolatra törekedett a természettel, és ennek egyik alapvető megtapasztalása volt a természettel univerzális harmóniában folytatott táncmozgás. A 20. század második felében a környezetvédő mozgalmakat James Lovelocknak a földi életre vonatkozó elképzelése (Gaia hipotézis,1979) indította el. „Mentsük meg a földet, mentsük meg a közösséget” jelszavakkal számtalan törekvés indult el, és ezek egyikeként tekinthető Anna Halprin (1920 – ) posztmodern táncosnő által 1978-ban alapított Tamalpa Institute, amely egyfajta életreform és művészeti központ. Új egészségmodelleket kínál pszichológiai, művészeti és kommunikációs fejlesztés megvalósításával, workshopokat szervez mozgás alapú kifejező és vizuális művészet technikák oktatására, terápiás céllal is. 1985-tól évente megrendezett Circle the Earth természetben megrendezett egész napos tánc programjának mai küldetése helyreállítani a bolygó egészségét és békéjét a közösségi rituális tánc mágikus erejével, amelyben a résztvevők a béke megteremtéséhez egymással mély kölcsönös kapcsolatban egy magasabb erőhöz fordulnak. Napjainkban egyre inkább előtérbe kerülnek a közösségi művészeti akciók. A természetben folytatott mozgás és tánc hagyományának egyik forrásaként tekintünk a 20. század eleji mozdulatművészetre és testkultúra mozgalmakra. Ma elsősorban gyógyító és rekreációs céllal valósul meg a természetközeliség itthon, erdőterápiás séták és pszichodinamikus mozgásterápiák keretében, ahol a külső környezettel való közvetlen kapcsolatteremtés nem központi témája a foglalkozásoknak. Saját táncpedagógiai gyakorlatomban a természettel való empatikus tánc lehetőségeit kutatom, a kifejezőerő és a jelenlét fejlesztésére. Röviden beszámolok a természetben folytatott oktatási gyakorlatom tapasztalatairól, arról, hogy milyen változásokat jelent a testészlelés számára a természeti környezettel való közvetlen empatikus kapcsolat.
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2021-12-05 23:32