COLIN / PAF / VALKÓ

Pintér, András Ferenc [Pintér, András Ferenc (Képzőművészet), szerző]; Colin, Foster [Foster, Colin (Képzőművészet, sz...), szerző] Szobrászat Tanszék (PTE / MK / KI); Művészeti Kar Doktori Iskola (PTE / DI); Valkó, László [Valkó, László (Képzőművészet, fe...), szerző] Festészet Tanszék (PTE / MK / KI)

Művészeti Kép (Alkotás)
Megjelent: 2018
  Azonosítók
  • MTMT: 30444217
  Műfaj/Technika: Csoportos kiállítás
  Helyszín: Art Salon, Társalgó Galéria
  Megjelenés országa: Magyarország
  Megjelenés kezdete: 2018-5-25
  Megjelenés vége: 2018-6-29
  Megjelenés jellege: Csoportos kiállítás
  Lelőhely: Budapest
  Megjelenés városa: Budapest, Magyarország
  Colin Foster, PAF és Valkó László mindhárman olyan művészek, akik saját médiumuk ’dobozán’ kívül gondolkoznak, állandó igényük van alkotói eszköztáruk bővítésére, sokszor az adott médiumon kívüli, attól idegen alapanyagok integrálásával és átértelmezésével. A három különböző alkotói világ most az Art Salon Társalgó Galériában találkozik. Legfrissebb műveiket mutatják be a csoportos kiállításon, amely kísérletet tesz az eltérő művészi szemléletek, művészeti ágak, generációk közti diskurzus megteremtésére. Colin Foster (1954-) Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész Angliában született, 30 éve Magyarországon él és alkot. Sajátos technológiával dolgozik: műgyantából, műanyagból öntött mesterséges, ipari formákból természetelvű szobrokat készít. A legkülönbözőbb alapanyagok öntvényeinek egymásra halmozásával az identitás és történet nélküli tárgyaknak új kontextust teremt, ahol a mesterséges alkotóelemek egy organikus formavilágban egyesülnek. PAF (1980-) festészetében a harsány kolorit, az anyagokkal való kísérletezés, és a markáns faktúrák dominálnak. A gesztusfestészeti elemek mellett képein gyakran a geometriai absztrakcióra jellemző formák is megjelennek, amelyek mintegy strukturálják a különböző festék- és más felhasznált anyagok elegyéből létrejövő képteret. Valkó László (1946-) Munkácsy Mihály-díjas festőművész pályája során a hagyományos festészeti eszközökön túllépve vizsgálja és transzformálja a képi-, kompozicionális konvenciókat. Visszatérő tematika többek között a tájkép, valamint az absztrakció és az emberalak viszonya. Festményei alapjául gyakran ’kész’ képek (fotók, digitális printek) szolgálnak, amelyeket festői és grafikai elemekkel kombinál, tovább árnyalva ezzel az adott téma vagy tárgy jelentésrétegeit. -----------------------------------------ENG------------------------------------------- Colin Foster, PAF and László Valkó are all thinking outside of their own media box, and have a constant need to expand their own creative tools, often by integrating and reinterpreting materials other than the given medium. The three different creative worlds now meet in the Art Salon Tarsalgo Gallery. They present their most recent works at the group exhibition, which attempts to create discourse between different artistic approaches and generations. Colin Foster (1954-) Munkácsy-prized sculptor was born in England, he has been living and working in Hungary for thirty years. He works with a particular technology: his naturalistic sculptures are made of artificial and industrial forms casted out of sythetic resin. Castings of various objects and items without any identity or history become part of a new context, in which artificial components unite in an organic design. PAF’s (1980-) painting is characterized by vivid colours, harsh factures, and experimentation with various materials. He often combines his gestural painting style with forms of geometrical abstraction, which roughly structure the image space created by the mixture of different paints and other materials used. László Valkó (1946-) Munkácsy-prized painter explores and transforms the pictorial and compositional conventions beyond the traditional painting instruments during his career. Returning themes include the landscape, or the relationship between and abstraction and human figure. His paintings are often based on 'ready-made' images (photos, digital prints) combined with painterly and graphic elements, further enriching the report layers of a particular topic or object.
  Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
  2020-07-08 06:14