A technológia-szabályozás orvosi jogi vonatkozásai II.

Kubisch, Károly [Kubisch, Károly (Büntetőjog), szerző] Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola (KRE)

Magyar nyelvű Szakcikk (Folyóiratcikk) Tudományos
Megjelent: OBSITOS DETEKTÍVEK LAPJA 2064-7239 2064-4043 5 (2018/1–4. SZÁM) pp. 24-32 2018
    Azonosítók
    Dr. Kubisch Károly dolgozatában – a géntechnika bűnügyi azonosításának etikai kérdéseit vizsgálva – a technológia-szabályozás orvosi jogi vonatkozásait tekinti át. Az eredeti mű a bevezetést, a zárógondolatokat és az irodalomjegyzéket nem számítva, négy főrészből áll. Az első rész a személyazonosítási biometrikus módszerek fejlődésének rövid történetét vázolja fel. E részben szó esik a tetoválásokról és a test-rajzokról, a fogazat, illetve az ujjnyomat alapján történő, valamint a szerológiai azonosításról. A második rész a genetikai profilról és a DNS alapú azonosításról értekezik. A szerző itt összehasonlítja a genetikai alapú bűnügyi azonosítást és a szerológiát, majd az emberi génállomány egyediségéről fogalmaz meg néhány gondolatot. A harmadik rész a genetika kutatásának és alkalmazásának jogi hátterét vizsgálja, figyelemmel az alaptörvényi rendelkezésekre, az egészségügyi és a büntetőjogi szabályozásra. A negyedik rész a genetikai kutatások eredményei alkalmazásának etikai kérdéseit taglalja. A szerző e részben vizsgálja a nemzetközi és a hazai szabályozás összhangját, kitér a genetikai diszkriminációra, valamint a biobankok, a humángenetikai kutatás és a genetikai adatok kezelésének szabályozására. A mű első fele – a bevezetés és az első két rész – az Obsitos Detektívek Lapjának 2017/1–2. számában volt olvasható (87–98. oldal). A dolgozat második felét – a harmadik és a negyedik részt – jelen lapszámunkban tesszük közzé. Azoknak a kedvéért, akik a csak a dolgozat második felét olvassák, a mű bevezető sorait ismételten közzétesszük. Dr. Kovács Gyula Szerkesztő
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2022-10-02 11:35