Új megközelítésű mederfelmérésitechnikák alkalmazása kisvízfolyásokon

Halmai, Ákos [Halmai, Ákos (Térinformatika, GIS), szerző]; Balatonyi, László [Balatonyi, László (PhD Vízgazdálkodás), szerző] Vízépítési és Vízgazdálkodási Intézet (NKE / VTK); Valkay, Alexandra Ilona [Gradwohl-Valkay, Alexandra Ilona (hidrológia), szerző]; Czigány, Szabolcs** [Czigány, Szabolcs, szerző] Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék (PTE / TTK / FFI); Liptay, Zoltán** [Liptay, Zoltán Árpád (vízgazdálkodás, v...), szerző] MTMT Központi kezelésű szerzők; Pirkhoffer, Ervin [Pirkhoffer, Ervin (Földrajz), szerző] Természet- és Környezetföldrajzi Tanszék (PTE / TTK / FFI)

Magyar nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
    Azonosítók
    Magyarország sekély vízfolyásainak jelentős részén nem történt szonár elvű, medergeomet-riai felmérés, melynek fizikai/hidrológiai (megfeneklés) és anyagi okai egyaránt vannak. Ezen kutatás egy alacsony költségvetésű, eredetileg rekreációs célú szonárrendszer haszná-latát mutatja be a Dráva magyarországi, hajózással érintett szakaszán. Kulcsszavak: Szonár, Dráva, Halkereső, PDBS, Interferometria, Mélységmérés Abstract No sonar-based bathymetric surveys have been yet conducted on the majority of the Hungar-ian watercourses due to various physical/hydrological reasons (stranding) and financial con-ditions. Current research demonstrates the use of a low-cost, bathymetric sonar, primarily used for recreational purposes, on the River Drava. Kulcsszavak: Sonar, Drava, Fish finder, PDBS, Interferometry, Phase Differencing Bathymetric Sonar, Ba-thymetry
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSL
    2020-02-21 11:57