A subthalamicus mag célkoordinátáinak összehasonlítása 1 és 3 Tesla MR-vizsgálattal mély agyi stimulációs műtétek tervezése során

Juhász, Annamária [Juhász, Annamária (Neurológia), szerző] Neurológiai Klinika (PTE / ÁOK); Kovács, Norbert [Kovács, Norbert (Klinikai idegtudo...), szerző] Neurológiai Klinika (PTE / ÁOK); Perlaki, Gábor [Perlaki, Gábor (MR diagnosztika), szerző] MTA-PTE Klinikai Idegtudományi Képalkotó Kutató... (PTE / KCS); Büki, András [Büki, András (Idegsebészet, ide...), szerző] Idegsebészeti Klinika (PTE / ÁOK); Komoly, Sámuel [Komoly, Sámuel (Neurológia), szerző] Neurológiai Klinika (PTE / ÁOK); Kövér, Ferenc [Kövér, Ferenc (Neuroradiológia), szerző]; Balás, István [Balás, István (Neuro-pacemakerek...), szerző] Idegsebészeti Klinika (PTE / ÁOK)

Magyar nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
  • Pszichológiai Tudományos Bizottság: A
  • SJR Scopus - Neurology (clinical): Q4
Szakterületek:
    Célkitűzés - A mély agyi stimuláció a gyógyszeres kezeléssel nem befolyásolható mozgászavarok műtéti kezelésének rutinszerűen alkalmazott módszere. A műtétet a klinikai gyakorlatban elsősorban Parkinson-kór, essentialis tremorok, és dystoniák kezelésére alkalmazzuk. A célterületek többsége MR morfológiai vizsgálatokkal jól láthatóvá tehető. A mágneses erőterek növelésével azonban a képi információ torzulása következik be, ami oda vezethet, hogy az MR-képen látott anatómiai struktúrák a valóságban nem ugyanott helyezkednek el. Arra keres­tük a választ, hogy az 1 T, és 3 T mágneses erőterekben kijelölt célkoordinátákban, valamint az MR lokalizációs keret referenciapontjainak koordinátáiban (rodmarking accuracy) kimutatható-e eltérés. Anyag és módszer - Hat, Parkinson-kórban szenvedő beteg mély agyi stimulációs műtéti tervezése kapcsán a subthalamicus magokat jelöltük ki célpontként. A két különböző mágneses térben nyert koordinátaadatokat statisztikai módszerekkel hasonlítottuk össze. Eredmények - Az 1 T és a 3 T erőterekben végzett cél­koordináta összehasonlító eredményeink matematikailag ugyan mutattak eltérést, azonban ez nem volt szignifikáns (Mann-Whitney-próba, p > 0,05). Ugyanakkor az MR-lokalizáló keret referenciapont koordinátáinak (accuracy) összehasonlítása során szignifikáns (p < 0,01) különbséget találtunk. Ez az érték az erősebb mágneses térben nagyobb számadatot mutatott (3T accuracy átlag ± SD: 0,8 ± 0,3 mm), mint a gyengébb mágneses térben (1T accuracy átlag ± SD: 0,4 ± 0,2 mm). Következtetés - Előzetes eredményeink nem igazoltak matematikailag szignifikáns eltérést a célkoordinátákban az 1 T és 3 T erősségű mágneses terek összehasonlítása során.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-12-02 22:22