Fikcionálás a figyelemgazdaságban

Oláh, Szabolcs [Oláh, Szabolcs (Kultúratudomány), author] Department of Communication and Media Studies (UD)

Hungarian Scientific Article (Journal Article)
Published: SZÉPIRODALMI FIGYELŐ ONLINE 2015 (12.30) Paper: http://www.szifonline.hu/index.php?cikk_ID=363 , 6 p. 2015
    Identifiers
    "Ez a kettősség – funkcionális tisztázatlanság és funkcionális célkövetés köztessége – kölcsönvehető, amikor a PR saját működési folyamatait kívánjuk leírni és elismertetni a szórakozás esztétikáját fölértékelő társadalomban, amelyben a populáris és a reprezentatív egybeesik. A PR nem birtokol stabil tekintélyi pozíciót, önmagát kell igazolnia azáltal, hogy megtalálja a beleereszkedés és a részvétel módját olyan diskurzusok esetében is, melyekbe tulajdonképpen nem lenne bejárása. A kérdés az, hogy elfogadható formához jut-e az autoritása a mindenkori kapcsolódásaiban annyira, hogy már ne érkezzenek ellenvetések."
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2020-07-06 05:29