Adatbetakarítás? agrárrégészet?

Bertók, Gábor [Bertók, Gábor (régészet), szerző] Régészeti Tanszék (PPKE) (PPKE / BTK / TI); Gáti, Csilla; Simon, Béla

Magyar nyelvű Szakcikk (Folyóiratcikk) Tudományos
Megjelent: ARCHEOMETRIAI MŰHELY 1786-271X 12 (2) pp. 103-115 2015
Konferencia: Tematikus cím: A régészettudomány alfája: a lelőhelyekről, Rómer Flóris születésének bicentenáriumán
  • Művészettörténeti Tudományos Bizottság: A
  • Régészeti Tudományos Bizottság: A
  • Ókortörténeti Tudományos Bizottság: A
  • X. Földtudományok Osztálya: A
  • SJR Scopus - Archeology (arts and humanities): Q2
Azonosítók
A tanulmányban szerepl ő Szemely–Hegyes (Baranya megye) kés ő neolitikus lel ő hely már tíz éve tárgya régészeti kutatásainknak. Az egymás mellett fekv ő két körárok számos kérdést vet fe l a funkciójukat, szerkezetüket és id ő beli viszonyaikat érint ő en. 2005 óta módunk nyílt légi felderítésekre, geofizikai felmérésekre, próbafeltárásokra, és LIDAR felmérésre is a területe n. Jelenleg mindezeket az ad atokat összevetve tudunk megfigyeléseket végezni. Simon Béla ötletéb ő l kiindulva vet ő dött fel a precíziós mez ő gazdasági módszerek bevonása a kutatásba. Szerencsénkre a szemelyi táblán gazdálkodó Belvárdgyulai Zrt. 2013 óta használ precíziós technikát, melyek adatait rendelkezésünkr e bocsátották. A kapott adatokat kiértékelve úgy t ű nik, hogy valóban összefüggés figyelhet ő meg a régészeti jelenségek és betakarított növények között, bár jelent ő s mértékben eltér a 2013. és 2014. év adatsora: a 2013. szárazabb évben kiválóan látszó körárkok a 2014. évi adatokban alig jelentkeztek, ami feltehet ő en az id ő járásbeli különbségekkel függ össze. Úgy t ű nik ezek alapján, hogy a hozamtérképezési adatok alkalmasak lehetnek régészti jelenségek kimutatására, és a növényzet a kedvez ő tlenebb körülmények között jobb indikátor a régészet számára.
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
2024-04-25 09:03