A hazai cigányság médiahasználati szokásainak sajátosságai, esetleges eltérései és a „Z” generáció

Cserti, Csapó Tibor [Cserti Csapó, Tibor (Társadalomföldrajz), szerző] Romológia és Nevelésszociológia Tanszék (PTE / BTK / NTI); Orsós, Anna [Orsós, Anna (Romológia oktatása), szerző] Romológia és Nevelésszociológia Tanszék (PTE / BTK / NTI); Varga, Aranka [Varga, Aranka (nevelésszociológia), szerző] Romológia és Nevelésszociológia Tanszék (PTE / BTK / NTI)

Magyar nyelvű Tudományos Szaktanulmány (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    • MTMT: 2946477
    Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, milyen módon tudnánk közelebb jutni a cigány népesség médiahasználati attitűdjeinek feltárásához? Nem készültek vizsgálatok ebben a témakörben, ezért csak áttételesen következtetünk a cigányság médiafogyasztási jellegzetességeire. A társadalom egyes csoportjainak médiafogyasztási szokásai vizsgálatára irányuló szakirodalom áttekintése alapján szűrjük le az általános jellemzőket. Az eltérő fogyasztói magatartások mögötti társadalmi választóvonalak feltárására és az eltérő fogyasztói magatartást magyarázó faktorok kiemelésére törekszünk. Ezután a cigány népesség kiemelt faktorok menti vizsgálata alapján mutatunk rá a makrotársadalomhoz képest eltérő szociológiai jellemzők különböző megoszlásaira. A kiemelt faktorok terén kimutatható megoszlási különbségek alapján következtetéseket vonunk le a cigány népesség média fogyasztói magatartására vonatkozóan.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-10-27 12:58