Mit is kell fenntartani?

Gébert, Judit [Gébert, Judit (Közgazdaságtudomány), szerző] Gazdaságtudományi Kar Kutatóközpont (SZTE / GTK)

Magyar nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
Megjelent: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 62 (9) pp. 972-989 2015
  • Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság: A
  • Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság: A
  • IV. Agrártudományok Osztálya: A
  • Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság: A
  • Politikatudományi Bizottság: A
  • Regionális Tudományok Bizottsága: A
  • Szociológiai Tudományos Bizottság: A
  • Állam- és Jogtudományi Bizottság: C
Azonosítók
Sokan és sokféleképpen meghatározták már a fenntartható fejlődés fogalmát. Az idevágó szakirodalom olyan szerteágazó, hogy sokak szerint az egész vita nem mond semmit a döntéshozatal számára. Valamennyi meghatározásnak azonban választ kell adnia arra a kérdésre, hogy mit kell fenntartani, azaz mit kell megőrizni a jövő generációi számára. A szakirodalomban e kérdésre négy különböző választ találunk: 1. a nem csökkenő hasznosságot, 2. a nem csökkenő ütemű gazdasági növekedést, 3. a nem csökkenő mennyiségű tőkét, illetve 4. bizonyos képességek meglétét. A tanulmány kettős céllal elemzi az egyes megközelítések jellemzőit és hiányosságait. Egyrészt bemutatja, hogy milyen ellentmondások és dilemmák húzódnak a különböző megközelítések között. Igazolni kívánja azt, hogy ha a döntéshozatal bármely fenntarthatósági definíció mellett kötelezi is el magát, lesznek olyan információk, amelyeket kizár az értékeléséből. Másrészt amellett érvel, hogy a képességszemlélet nyújtja a fenntarthatóság legadekvátabb meghatározását, ugyanis ennek információs bázisa a legszélesebb, és középpontjában a tényleges emberi fejlődés áll. Journal of Economic Literature (JEL) kód: Q01, Q58, O13, O44.
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSL
2020-02-29 06:20