Kodependencia a szenvedélybeteg párkapcsolatban

Kozma, Nikolett [Kozma, Nikolett (Pszichológia), author]

Hungarian Scientific Article (Journal Article)
Published: PSYCHIATRIA HUNGARICA 0237-7896 24 (6) pp. 388-413 2009
  • Pszichológiai Tudományos Bizottság: A
  • Szociológiai Tudományos Bizottság: B
  • SJR Scopus - Medicine (miscellaneous): Q3
Identifiers
Az addiktológia tárgykörébe tartozó és a szenvedélybetegségekhez szorosan kapcsolódó társfüggőség problematikájának többszempontú megközelítéséről szól a tanulmány. A kodependencia inkább kapcsolati zavar, vagy eleve meglévő diszpozíció? A kodependencia jelenségét övező hasonló kérdésfeltevésekkel indul az írás, ezt követi az eltérő megközelítésű definíciós meghatározások és azok történeti aspektusaival kapcsolatos különböző nézetek összegzése. A szerző bemutatja továbbá a diagnosztikus leírásokat, amelyek közös pontjának kiemelése révén jut el a tanulmány az etiológiai elemzésekhez (pszichodinamikus, behaviorista, kontextuális, gender szempontú, szociológiai, kulturális), kapcsolatdinamikai elemzéshez, és végül a lehetséges kezelési technikákkal zárul a sor. Az áttekintő elméleti tanulmány fontos célja, hogy lehetővé váljon e komplex jelenség integratív megértése, s főként kapcsolatdinamikai értelmezése, melyet a család- és párterápiák is alapul vesznek, s mára már ezeket a szenvedélybetegek kezelésében is alkalmazzák.
Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
2021-01-16 10:28