Irányítási forgatókönyvek alkalmazása az integrált vállalati kockázatkezelés megvalósításában

Ivanyos, János [Ivanyos, János (vállalatirányítás...), szerző] Pénzügyi és Számviteli Kar (BGF)

Magyar nyelvű Tudományos Szaktanulmány (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    • MTMT: 2894463
    Az integrált megfelelés-irányítási forgatókönyvek vállalati kockázatkezelésben való alkalmazásával a Felelős Vállalkozások Irányítási Modelljének irányítási célkitűzései az adott vállalat működési és szervezeti szintjeinek és azok specifikus üzleti céljainak összefüggéseiben válnak értelmezhetővé. Az ilyen módon testreszabott irányítási célkitűzések biztosítják a megfelelő keretet ahhoz, hogy a vállalati kockázatkezelés és a belső kontrollok a működési és irányítási folyamatokkal együtt integrált rendszert alkotva a vállalat saját üzleti céljait és az érdekeltek elvárásait figyelembe véve kerüljenek kialakításra és fenntartásra. A testre szabott irányítási célkitűzések teszik lehetővé azt is, hogy a hagyományos kontrollmodelleknek való megfelelőség (“compliance”) helyett a vállalati célok és az érdekelt felek elvárásainak teljesülése kerüljön a bizonyosságot adó vezetői és audit tevékenységek (“assurance management”) látóterébe.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-12-09 04:59