Szegénység, képességek, lehetőségek. Szegénységkezelési szempontok Amartya Sen elméletének tükrében

Juhász, Judit [Juhász, Judit (Közgazdaságtan), author] Faculty of Economics and Business Administratio... (USZ / GTK); Bajmócy, Zoltán [Bajmócy, Zoltán (Regionális tudomány), author] Faculty of Economics and Business Administratio... (USZ / GTK); Gébert, Judit [Gébert, Judit (Közgazdaságtudomány), author] Faculty of Economics and Business Administratio... (USZ / GTK); Málovics, György [Málovics, György (közgazdaságtudomány), author] Faculty of Economics and Business Administratio... (USZ / GTK)

Hungarian Scientific Article (Journal Article)
Published: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 62 (5) pp. 544-564 2015
  • Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság: A
  • Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság: A
  • IV. Agrártudományok Osztálya: A
  • Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság: A
  • Politikatudományi Bizottság: A
  • Regionális Tudományok Bizottsága: A
  • Szociológiai Tudományos Bizottság: A
  • Állam- és Jogtudományi Bizottság: C
Identifiers
Amartya Sen képességszemléletének középpontjában az emberek szabadsága áll, az arra való tényleges lehetőségük, hogy általuk értékesnek tartott életet élhessenek. E keretben a szegénység nem ragadható meg kizárólag az anyagi javak hiányával – az a ténylegesen megvalósítható cselekedetek és létállapotok szűkös voltát jelenti. Célunk, hogy a képességszemléletre támaszkodva javaslatot tegyünk a szegénységkezelési programok kialakításának legfontosabb szempontjaira. Majd megvizsgáljuk, hogy ez az elemzési keret – a képességszemlélettel összhangban meghatározott szempontok – hogyan jelenik meg a szegénységkezelésben érintett helyi döntéshozók, szakértők és civilek gondolkodásmódjában, először általánosságban majd egy konkrét projekt – a hátrányos helyzetűek számára tervezett szegedi lakópark ötletének – kapcsán. Eredményeink szerint a szegénységgel összefüggő gondolkodás illeszkedik a képességszemlélet érveihez, azonban értékelési keretünk egyes szempontjainak figyelembevétele eltérő súlyt kap a szegénységgel kapcsolatos általános gondolkodás és a konkrét esetről alkotott vélemények kapcsán.* Journal of Economic Literature (JEL) kód: A13, I30, I32, O15, O19.
Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
2020-07-05 16:04