Az európai növekedési potenciál eróziója és válsága

Halmai, Péter [Halmai, Péter (Nemzetközi gazdas...), szerző] Nemzetközi Gazdaságtan Intézeti Tanszék (PE / GTK / KI)

Magyar nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
Megjelent: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 62 (4) pp. 379-414 2015
  • IV. Agrártudományok Osztálya: A
  • Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság: A hazai
  • Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság: A hazai
  • Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság: A hazai
  • Politikatudományi Bizottság: A hazai
  • Regionális Tudományok Bizottsága: A hazai
  • Szociológiai Tudományos Bizottság: A hazai
  • Állam- és Jogtudományi Bizottság: C hazai
Azonosítók
Az európai növekedési potenciál fokozatos, ám több évtizeden át látens eróziója az elmúlt másfél évtizedben – versenyképességi és alkalmazkodási problémáinak kiéleződésével párhuzamosan – egyre nyíltabb formában jelent meg. Az EU–15 országai termelékenységének felzárkózása az Egyesült Államokéhoz – fokozatos mérséklődés után – az 1990-es évek közepén megtört, majd növekedési dinamikája egyre inkább elmaradt fő versenytársáétól. A teljes tényezőtermelékenységbeli különbségek csekély számú iparágban összpontosulnak: az elektronikai berendezések előállítása, a nagy- és a kiskereskedelem, az ingatlan- és egyéb üzleti szolgáltatások, illetve a pénzügyi szolgáltatások területén. A fő okok a termék- és munkaerőpiacok működésének eltéréseiben, az Egyesült Államokat jellemző intenzívebb versenykörülményekben, illetve egyes európai részpiacok túlszabályozásában keresendők. Lényeges szerepet játszanak továbbá az innovatív szektorok adminisztratív és pénzügyi belépési korlátai.* Journal of Economic Literature (JEL) kód: E27, F15, F43, O40, O47.
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
2021-11-29 07:07