A Trebon 10 F generációkon átívelő hatásai a Folsomia candida (Collembola) faj táplálékválasztására

Szabó, Borbála [Szabó, Borbála (Biológia), szerző] Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar (SZIE)

Magyar és Angol nyelvű Tudományos Könyvfejezet (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    • MTMT: 2758734
    Megvizsgáltam, hogy a Trebon 10 F inszekticid hatással van-e az F. candida ugróvillás mortalitására, szaporodására, illetve táplálékválasztására. A mortalitást egy generáción, a táplálékválasztást pedig három generáción át vizsgáltam. A mortalitást standard OECD teszttel vizsgáltam. Nem volt szignifikáns dózis-függő hatás a mortalitásra, de a juvenilisek száma csökkent a koncentráció növekedésével. A továbbiakban a Trebon szántóföldön alkalmazott koncentrációjának, annak tizedének és tízszeresének hatását vizsgáltam egy kontroll csoportottal. Az első utódgenerációnál az állatokat kettéosztottam egy kezelt és nem kezelt csoportra és rajtuk is elvégeztem a teszteket a kontrollal együtt. A táplálékválasztási kísérletekben élesztőt és kukorica levéldarálékot kínáltam fel. Megszámoltam, hogy adott táplálék köré mennyi ürülék kerül. Az adatokat páros t-próbával elemeztem. Ezekből nyert konfidencia intervallum a két táplálék körül található ürülékszám különbségére vonatkozik. Ezt ábrázolva látható volt, hogy az élesztőt preferáló csoportok a pozitív tartományba estek, illetve hogy a koncentráció növekedésével egyre inkább a pozitív tartomány felé tolódnak el a csoportok Néhány kontroll csoport a kukoricát preferálta. Ez azért lehet, mert valószínűleg a Trebonnal jobban terhelt állatoknak nagyobb szüksége van a jobb minőségű táplálékra. A második generációban a konfidencia intervallumok beszűkültek és a nulla köré csoportosultak, vagyis egyik csoport sem válogatott. Ez azt a feltételezést erősíti, hogy a Trebon hatásának eltűnéséhez két generáció már elég. Ez a vizsgálat kimutatta, hogy a Trebon több generáción is átívelő hatással van a F. candida táplálékválasztására. Effects of the insecticide Trebon 10 F on mortality, reproduction and food choice of the collembolan F. candida was investigated. Mortality was investigated for one generation and food choice for three generation. Mortality was examined with standard OECD test. No significant concentration–dependent effect on mortality was found, but the number of juveniles decreased if the concentration of the chemical increased. In another experiment field concentration tenth part and tenfold concentration of the Trebon was applied, plus one control group. In the first generation offsprings were split to treated and non-treated groups and the tests were performed on all of them. In the food choice test baker’s yeast (normal food) and ground leaf of maize were offered. The fecal pellets were counted around all food type. Data were analyzed with paired t-test with two sided hypothesis. Confidence intervals from the t-test was regarded as the fecal pellet difference between the two type of food. It was found that groups preferring baker’s yeast are in the positive domain. If the concentration increases these phenomenon was more pronounced. Baker’s yeast was preferred by groups treated with the most concentrated Trebon solution. Some control groups preferred the maize leaf. This result probably occurred, because stressed springtails with Trebon need better quality food. In the second generation, confidence intervals became narrower and gathered around zero. This finding supports the hypothesis, that two generation are long enough disappearing the Trebon effects. This examination showed that Trebon has a multigenerational effect on the food choice of the F. candida.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-05-14 21:28