Competing endogenous RNA expression profiling in pre-eclampsia identifies hsa_circ_0036877 as a potential novel blood biomarker for early pre-eclampsia

Hu, Xiaopeng; Ao, Junping; Li, Xinyue; Zhang, Huijuan; Wu, Ji; Cheng, Weiwei

English Scientific Article (Journal Article)
Published: CLINICAL EPIGENETICS 1868-7075 1868-7083 10 (1) Paper: 48 2018
  • SJR Scopus - Developmental Biology: Q1
Identifiers
Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
2020-09-21 22:06