Tudományos munkafolyamat gráfok alkalmazhatósága dinamikusan változó környezetben

Anna, Bánáti [Bánáti, Anna (Informatika), author] Applied Informatics and Applied Mathematics Doc... (ÓE); Eszter, Kail [Kail, Eszter (Informatika), author] Applied Informatics and Applied Mathematics Doc... (ÓE); Péter, Kacsuk; Miklós, Kozlovszky [Kozlovszky, Miklós (Informatika, tele...), author]

Hungarian Scientific Conference paper (Chapter in Book)
  Identifiers
  • MTMT: 2734985
  Subjects:
   A tudományos munkafolyamat kezelő rendszerek természetükből fakadóan adatvezérelt jellegűek, melyek számára nem csupán a hatalmas adatmennyiség feldolgozásához szükséges, előre meg nem becsülhető számítási kapacitás jelent nagy kihívásokat, hanem az adatforrások, adattárolók és alkalmazások dinamikus elérése. További problémákat vetnek fel a tudományos munkafolyamat gráfokat futtató, elosztott működést támogató infrastruktúrák (felhő, grid és szuperszámítogépek), melyek esetén különböző számítási-, hálózati- és adattároló-erőforrások válnak elérhetetlenné vagy jelennek meg. Egy ilyen dinamikusan változó környezetben egy munkafolyamat futása során előre nem látható események hatására különböző futási hibákkal találkozhatunk (pl.: hibás futási eredmények, az előírt megszorítások megsértése, futás megszakítása). Ezeknek a hibáknak a nagy része elkerülhető lenne egy olyan munkafolyamat kezelő rendszer segítségével, mely több rugalmasságot biztosít és így az előre nem látható szituációkhoz történő adaptivitást támogatja. A munkafolyamatok értelmezésének és kezelésének dinamizmusa különböző absztrakciós szinteken és a munkafolyamat életciklusának különböző szakaszaiban értelmezhető. Előadásunkat a különböző szinteken és időszakaszokban definiált dinamikus módszerek áttekintésével kezdjük, majd az elosztott számítási infrastruktúrákon futó munkafolyamatok végrehajtása közben bekövetkező hibák vizsgálatával, elemzésével és elkerülhetőségével folytatjuk.
   Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
   2022-01-23 14:34