A zene szimbolikus formáinak alkalmazása autizmussal élő óvodáskorú gyermekek integrációjában

Hevesi, Tímea Mária [Hevesi, Tímea Mária (PhD Bölcsészettud...), author]; Gyovai, Ágnes

Hungarian Scientific Abstract (Chapter in Book)
  Identifiers
  • MTMT: 2719455
  Subjects:
   A szimbolikus jelentéstartalmakat hordozó zeneművek előmozdítják a zenén keresztül kibontakozó teljesebb személyiség és a környező világ kapcsolatteremtését. A szimbólumoknak az értékátadásban jelentős szerepük van. Erre hívta fel a figyelmet Eliade, Jung, Sédillot, Jankovics és Tánczos. Az általános halláspszichológia területén Seashore végzett kutatásokat, aki a zene emberi életben betöltött fontos szerepét hangsúlyozta, mely által minőségi változások következnek be. Helmholtz és Stumpf, a hallásjelenségek fiziológiáját és pszichológiáját vizsgálták. Gyulai zenepszichológiai kutatásai pedig a zeneművek által kiváltott belső történések megfigyelésére irányultak. Trevarthen és Nadel kutatásaikban vizsgálják a zeneterápia pozitív hatásait autizmussal élő gyerekek fejlesztésében. Vizuális szimbólumok használatával az elvont dolgok konkréttá tehetők, ezért vizuális támogatással a zene is részét képezheti az augmentatív pedagógiának. Peeters felhívja a figyelmet arra, hogy az augmentatív oktatás nem a végcél, hanem egy eszköz valami tökéletesebb dolog eléréséhez. Baron-Cohen és munkatársai szerint a „naiv tudatelmélet”-nek nevezett készség hiányában a folytonos változásban lévő társas világ érthetetlen az autista embernek. Győri legújabb kutatásaiban azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a „naiv tudatelmélet” sérülése az autizmussal élő embereknél változó képet mutat, s jól funkcionáló autisták rendelkezhetnek komplexebb tudatelméleti képességgel. Ez a változatosság Győri szerint azt jelenti, hogy a viselkedéses teljesítmény mögött éppúgy találhatunk viszonylag megőrzött kompetenciát, mint kompenzációs mechanizmusokat. Ebből az a gyakorlati következtetés vonható le szerinte, hogy érdemes fejleszteni természeteshez közeli helyzetekben a "valódi", alapvető kompetenciát is. A rugalmasabb gondolkodás kialakításában, a társas világba való beilleszkedésben tehát segíthet, ha elvont dolgokat is közvetítünk autizmussal élő gyermekeknek. Így a zene által közvetített érzések, gondolatok fejleszthetik tudatelméleti képességüket, mely segítheti a közösségbe való beilleszkedésüket. A kutatásunkban arra keressük a választ, hogy a zene milyen szimbolikus formákban jelenhet meg egy autizmussal élő gyermek-csoport életében? A kutatás célja annak bizonyítása, hogy a zene szimbolikus formáinak alkalmazása motiválhatja az autizmussal élő gyermekeket csoportos tevékenységben való részvételre. A kutatás egyrészt kvalitatív módszerrel, azon belül tartalomelemzéssel történik, másrészt egy pedagógiai kísérlet elvégzésével és elemzésével. A kutatás eredményezheti az óvónők, gyógypedagógusok munkájának segítését autizmussal élő óvodáskorú gyermekek integrációjában. A kutatás relevanciája a zenei jelenségek által kiváltott pozitív hatások, melyek a gyermek pszichoszomatikus erőinek harmonizálása folytán megnyitják a közösségi létformába való beilleszkedés útjának csatornáit.
   Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
   2021-06-16 20:05