Kognitív templátok és a valóság illesztése környezeti hangokra utaló mondatok feldolgozásakor

Fekete, István [Fekete, István (pszicholingvisztika), szerző] Kognitív Tudományi Tanszék (BME / TTK); Babarczy, Anna [Babarczy, Anna (Kognitív Tudomány), szerző] Kognitív Tudományi Tanszék (BME / TTK)

Magyar nyelvű Szakcikk (Folyóiratcikk) Tudományos
Megjelent: ÁLTALÁNOS NYELVÉSZETI TANULMÁNYOK 0569-1338 y2013 Paper: B11 2013
  • Nyelvtudományi Bizottság: A
  • SJR Scopus - Language and Linguistics: Q3
Azonosítók
A dolgozat a környezeti hangok hatását vizsgálja az absztrakt és a konkrét nyelv megértése során. Egyes mondatok, mint például „A riporter beharangozta a hírt”, olyan kifejezéseket tartalmaznak, amelyek egy specifikus környezeti hangra utalnak valós hangesemény hiányában. A kérdés az, hogy környezeti hangok észlelése befolyásolja-e az ilyen fiktív hangra utaló elvont értelmű mondatok feldolgozását, illetve hogy a mondatok megértésének szükségszerű előfeltétele-e a hangesemények reprezentációjának aktiválódása. Az első kísérletben a résztvevők konkrét és absztrakt hangot kódoló mondatokat olvastak számítógép képernyőjén, miközben négy különböző típusú hangingert hallottak: például „A sajtó a vészharangot kongatta” absztrakt mondat olvasása közben egy kongruens hangot (‘harang’), egy inkongruens hangot (‘dob’) vagy egy kategórián kívüli hangot (‘nevetés’) hallottak, vagy hang nélkül olvasták a mondatokat. A feladat az volt, hogy értelmességi ítéleteket hozzanak az olvasott mondatokról. Az eredmények azt mutatják, hogy a konkrét mondatok feldolgozása szignifikánsan gyorsabb a kongruens feltételben, mint a inkongruensben, az absztrakt mondatok olvasására viszont nem hatottak eltérően a hangingerek. A második kísérletben egy másik kísérleti csoport szintén hangot kódoló mondatokat olvasott szavanként önütemezett módon. A kritikus hangingerek ebben a kísérletben az ige olvasásának pontján kerültek bemutatásra. A feladat az volt, hogy a résztvevők ellenőrző kérdésekre válaszoljanak minden próba után. A mondatok olvasása a kongruens feltételben nem tért el az inkongruens feltételtől sem a konkrét, sem az absztrakt mondatok esetén. A kategórián kívüli hangok viszont mind a konkrét, mind az absztrakt almintában lényegesen lassították a mondatolvasást a hang nélküli feltételhez képest. A két kísérlet eredményei arra mutatnak rá, hogy a fiktív hangeseményeket tartalmazó mondatok sekély feldolgozása specifikus hangreprezentációk aktivációja nélkül történik.
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
2022-06-28 12:15