Magyarország a virtuális vízpiacon (Hungary in the Virtual Water Market)

F, Ijjas [Ijjas, Flóra (fenntartható vízg...), szerző] Környezetgazdaságtan Tanszék (BME / GTK / KI)

Magyar nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
Megjelent: GAZDÁLKODÁS 0046-5518 53 (5) pp. 469-475 Paper: 0046-5518 2009
  • IV. Agrártudományok Osztálya: A
  • Regionális Tudományok Bizottsága: C
  • Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság: D
Azonosítók
A virtuális vízszemléletre épülő vízkészlet-gazdálkodási döntésekhez szükséges minimális információk egy ország szintjén a következők (Európai Regionális Jelen¬tés, 2009): hol, mikor, mekkora és milyen minőségű hasznosítható vízkészlet áll rendelkezésre, ezeket a vízkészleteket hol és mire használják, mi történik az elhasznált vízzel, mennyi virtuális víz hagyja el az országot az exportált termékek révén, illetve mennyi virtuális víz érkezik az országba az importált termékekkel? Amennyiben ezek az információk hozzáférhetők, úgy további fontos következtetéseket lehet levonni a jövőbeni cselekvési irányokat tekintve, segítve az ország döntéshozóit a fenntarthatóbb vízkészlet-gazdálkodás kialakításában. Ezen túl bizonyos kereskedelempolitikai megfontolások révén – melyek virtuális vízkereskedelmi stratégián alapulnak – nemzeti vagy akár globális szintű vízmegtakarítások is elérhetők a vízhatékonyabb eljárásokat alkalmazó országok termékexportja révén. Mindezeket összevetve látható, hogy a virtuális víz koncepció nagy segítség lehet a nagy krízisek (energia- és élelmiszerválság, éghajlatváltozás) megértésében, össze¬függéseik felismerésében, a feloldásukra tett és azoktól független politikai, gazdasá¬gi intézkedések előkészítésében. Ezen felül ötletekkel szolgálhat alternatív megoldási javaslatok kidolgozásához és végrehajtásához. A virtuális víz koncepció felhívhatja továbbá a figyelmet az indokolatlan, pazarló, telhetetlen fogyasztás veszélyeire és az okozott súlyos környezeti károkra. Erős érzelmi hatásokat is kiválthat a mindennapi életben felhasznált virtuális vízmennyiségek nagyságának érzékeltetésével, például annak bemutatásával, hogy egy csésze reggeli kávé biztosításához fürdő kádnyi vízre van szükség. A környezettudatosság erősítéséhez például jó eszköz lehet valamiféle – ökocímkéhez hasonlatos – vízcímke alkalmazása is. Napjaink egyik legfontosabb és legsürgetőbb problémája a hozzáférhető vízkészletek megőrzése, jó állapotban tartása (VKI), a folyamatos ivóvízellátás biztosítása. A továbbiakban ezért minden vízzel kapcsolatos kutatásnak – és így a virtuális víz elképzelésekkel kapcsolatos kutatásoknak is – óriási szerepe lesz és lehet utóbbi problémák megoldásában. Azt is meg kell említeni azonban, hogy olyan megoldási javaslatok felbukkanása is lehetséges, melyek nemhogy előrevinnék a társadalmat és segítenék a bioszféra megóvását, de egyenesen nagy károkat is okozhatnak. Fontos ezért minden ilyen törekvés körültekintő és rendszerszemléletű mérlegelése. A társadalomnak komoly kérdésekben kell irányt választania. Általánosságban elmondható, hogy a megszokott struktúrák (a pénzügyi rendszer, az energiapiac, a jogrendszer, a társadalmi intézmények) fenntarthatósága – legalábbis jelenlegi formájukban – erősen megkérdőjeleződött. Fordulóponthoz közeledünk, ahol ha merünk változtatni, akkor egy magasabb fejlettségi szintre lépünk. Amennyiben továbbra is ragaszkodunk majd bizonyos „rossz” és berögzült szokásainkhoz, preferenciáinkhoz és az azok fenntartását szolgáló, általunk létrehozott rendszerekhez, illetve megmaradunk az elméletek, ideák szintjén, melyeket tett nem követ, úgy a nagyobb rendszer (Föld) valószínűleg ki fogja vetni magából a diszfunkcionális alrendszert (emberiség). ------------------------------------------ The minimum information needed to make decisions on a national level based on the concept of virtual water is as follows (European Regional Report, 2009): where, when, how much and what quality water stock is available, where are these water stocks used and for what, what happens to the water after it is used, ho much virtual water leaves the country in exported goods, and how much virtual water is received by the country in imported goods. If this information is available, important conclusions can be derived concerning future lines of action, to help the nation’s decision-makers create a more sustainable water stock management policy. Also, through certain commercial policy measures based on a virtual water trade strategy, water may be saved on the national or even global level via goods exported by countries applying more water-efficient procedures. All this makes it clear that the concept of virtual water can be of great assistance in understanding big crises (energy and food crisis, climate change) and in preparing political and economic measures to resolve such crises, as well as other measures. It may also be the basis for alternative solutions and ways of execution. The concept of virtual water may also draw attention to the risks of unjustified, wasteful and in satiate consumption and the serious environmental damages resulting from it. It may also trigger strong emotional response when presenting water quantities used in everyday life – for example by showing that a bathtub of water is needed to ensure one’s morning cup of coffee. Environmental awareness could be improved by using some sort of an water label, similar to eco labels. Preserving existing water stock and protecting its quality, as well as ensuring the continuous supply of potable water, is one of the most important and urgent tasks of the present day. All future water-related research, including research into virtual water, will therefore have a huge role in resolving the latter issues. It should be mentioned, however, that some suggested solutions may lead to serious damage rather than help social progress and the preservation of the biosphere. Therefore it is important to examine all such attempts carefully. Society has to make decisions on serious issues. In general, the sustainability of familiar structures (the financial system, the energy market, the legal system, the social institutions) is strongly questionable, at least in their current form. We are approaching a turning point which may lead us to a higher level of development if we have the courage to make changes. If we continue to be bound to certain ‘bad’ and old habits and preferences, and the systems created to support such habits, and continue to deal with ideas and theories without taking action, the larger system (the Earth) will probably detach itself from its dysfunctional subsystem (humanity).
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
2021-03-05 05:19