Aktív koronáriasztentek bevonatainak összehasonlítása gyógyszer felvevő és leadóképességük alapján

Szabadíts, Péter [Szabadíts, Péter (anyagtudomány), szerző] Anyagtudomány és Technológia Tanszék (BME / GPK); Dobránszky, János [Dobránszky, János (Anyagtudomány), szerző] Anyagtudomány és Technológia Tanszék (BME / GPK)

Magyar nyelvű Tudományos Nem besorolt (Egyéb)
Megjelent: 2010
    Azonosítók
    Aktív koronáriasztentek bevonatainak összehasonlítása gyógyszer felvevő és leadóképességük alapján Szabadíts Péter, Dobránszky János Célkitűzés Az aktív, gyógyszer hatóanyagot kibocsátó, sztentek folyamatosan bővülő családjának fejlődése jellemzi az elmúlt évek orvoslását. A orvoslás eredményei igazolták az aktív és passzív sztentek használatának létjogosultságát. Egy jelenleg már használt passzív sztentnek, a gyártóval együttműködve, aktív bevonattal való ellátása a kitűzött célunk. A bevonatnak kétféle célja is van, egyrészt a sztent biokombatibilitását fokozza, másrészt mint aktív bevonat a sztent felhasználásának körét bővítse. Módszer a megfelelően előkészített, szetntek felületével megegyező felületű lapkákra felvitt PUR bevonatok (Carbothane, Tecothane, ChronoFlex) gyógyszer megkötő és időben elhúzódó leadási képességeiknek vizsgálatuk. A bevonatokat előzőleg meghatározott metodika alapján vittük fel a felületre. A hatóanyagot (Heparin) változó koncentrációban és változó inkubációs időkkel alkalmaztuk a bevonatok esetében. A kioldódást HEPES oldatban vizsgáltuk és az oldat koncentráció változásának méréshez SPECORD UV/VIS készüléket használtunk 330 nm és 180 nm mérési tartományban. Az oldatok koncentrációját 0’, 5’, 15’ 60’, 120’, 240’ valamint 24, 48 és 72 óra időpontokban határoztuk meg, folyamatos keverés mellett. Eredmények A PUR bevonatok jól használhatóak a sztentek bevonására és gyógyszert is képesek tárolni. A PUR bevonatok alaptulajdonságaik szerint, mint hidrofil vagy hidrofób, több vagy kevesebb hatóanyagot tudtak megkötni a felületükön és a mélyebb rétegeikben. A több rétegben felvitt bevonatok nagyobb mennyiségű hatóanyagot tudtak megkötni, mint az egyrétegű bevonatok. A leadási görbék alapján értelmezhető egy a PUR bevonatok felületről és az anyag belsejéből leadott hatóanyag mennyiség, ez PUR alaptulajdonságától függően változó az idő függvényében. A legtöbb hatóanyagot a hidrofil tulajdonságú ChronoFlex bevonat tudta felvenni, míg a legkevesebbet a hidrofób Tecothane. Következtetés A PUR bevonatok megfelelő kiválasztásával a felhasználási területük bővíthető, kombinálásukkal szélesíthető az indikációs területük. Az eredmények alapján a többrétegű bevonatok előnyösebb gyógyszermegkötő képessége látszik az egyrétegűvel szemben és ezzel bizonyítható a híg oldatok használatának javaslatát a bevonási eljárásban a töménnyel szemben. A kapott eredmények alapján tervezhető a bevonatok gyógyszermegkötő kapacitása és a bevonatok szendvicsszerkezetű elrendezésével az időbeli leadás szabályozható lehet. A hidrofil PUR bevonatok nagyobb hatóanyag felvétele az anyag duzzadásával magyarázható és ez alapján tervezhető a bevonat által bejuttatható hatóanyag mennyisége.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-05-11 19:34