Mágneses tulajdonságú polimerek fejlesztése és tulajdonságainak elemzése

Tamás, Péter [Tamás-Bényei, Péter (Polimer Anyagtudo...), szerző] Polimertechnika Tanszék (BME / GPK)

Magyar nyelvű Szakcikk (Folyóiratcikk) Tudományos
Megjelent: MŰANYAGIPARI SZEMLE 1785-7856 6 (2) pp. 79-84 2009
    Kutatásom célja mágneses tulajdonságú polimerek fejlesztése és tulajdonságainak elemzése volt. A rezgőmintás magnetométerrel végzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a 10, 20, 30 %(m/m) arányban töltött anyagok csekély mágneses tulajdonságokkal bírnak, ami azzal magyarázható, hogy az egyes mágneses részecskék önmagukban rendelkeznek északi és déli pólusokkal, ezért az egymás mellett lévő részecskék mágneses terei kioltják egymást. A vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy 50 %(m/m) töltöttségnél a mágneses részecskék már egybefüggő réteget alkotnak, ami meggátolja, hogy önmagukban dipólusokkal rendelkezzenek, ehelyett a réteg rendelkezik északi és déli pólussal. A mechanikai tulajdonságok vizsgálata során kapott értékek nem a vártnak megfelelően alakultak. A szakítószilárdság és a rugalmassági modulus változása nincs összhangban a töltőanyag-tartalom növekedésével és a rugalmassági modulus értékeiben nagy szórás tapasztalható. A hajlítószilárdság és a hajlítómodulus értékei követik a húzóvizsgálat eredményeinél tapasztalt trendet: a minták a töltőanyag-tartalom növekedésével nem váltak rideggé. A kapott ellentmondásos eredményeknek több oka lehet. Az egyik, hogy a próbatestek szilikon szerszámban készültek függőleges öntéssel. Elképzelhető, hogy a mágneses részecskék – nagyobb fajtömegüknél fogva – lesüllyedtek, így az eloszlásuk inhomogén lett. A másik ok az, hogy a mágneses részecskék egyes próbatestek elkészítése során nem voltak teljesen lemágnesezve, ezáltal a polimerben összeállva nem töltőanyagként, hanem erősítőszálként viselkedtek. A mérési eredmények pontosításához újabb mérések, ehhez pedig újabb próbatestek szükségesek, melyek előállítása folyamatban van. A vizsgálatok alapján kijelenthető, hogy a mágneses polimerek alkalmazásának nagyon szerteágazó lehetőségei vannak, azonban még sok vizsgálatra, kutatásra, fejlesztésre van szükség a kifogástalan és megbízható működés eléréséhez.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2023-02-04 13:38