Felületi minőség számítása csavart élű szerszámmal történő marás során

Bachrathy, D [Bachrathy, Dániel (mechanika), szerző] Műszaki Mechanikai Tanszék (BME / GPK); Insperger, T [Insperger, Tamás (műszaki mechanika), szerző] Műszaki Mechanikai Tanszék (BME / GPK); Stépán, G [Stépán, Gábor (mechanika), szerző] Műszaki Mechanikai Tanszék (BME / GPK)

Magyar nyelvű Tudományos Nem besorolt (Egyéb)
Megjelent: 2007
    Azonosítók
    A szerszámgépek rezgése fontos probléma a forgácsolási eljárások során. A marási folyamat során kialakuló nagy amplitúdójú öngerjesztett-rezgés, az úgynevezett „chatter” csökkenti a szerszám élettartamát, valamint rossz minőségű felületet okoz. Ennek megfelelően a legtöbb kutatás arra irányul, hogy meghatározza azokat a technológiai paramétereket, amelyek mellett a megmunkálás stabil. Az így kapott térképről választhatóak olyan technológiai paraméterek, amelyekkel nagy anyagleválasztási-sebesség érhető el stabil megmunkálási folyamat mellett, de a legtöbb esetben ezeknél a paramétereknél jelentős erő-gerjesztett rezgés jön létre, amely szintén rossz felületi minőséget okoz. Az irodalomban az így kialakult felületi érdességet többnyire egyenes élű szerszám esetén vizsgálták.A számításaink során egy két-szabadságfokú, csavart élű szerszám modelljét használtuk a stabilitás és a felületi minőség meghatározására. A stabilitás meghatározásához a szemidiszkretizációs módszert használtuk. Ezek után meghatároztuk a forgácsoló erő által létrehozott gerjesztett rezgés pályáját, amelyből a megmunkált felületet állítottuk elő. A felület leírására három paramétert használtunk. Az első a felületi profil teljes magassága előtolás irányában, amely a tipikus lokális felületi hiba egyenes élű marók esetén. A második a felületi profil teljes magassága axiális irányában, amely csak a csavart élű szerszámnál jelentkezik, tehát egyenes élű szerszámnál ez a hiba zérus. Végül a maximális felületi eltolódás, amely a felület egészének a helyzetét adja meg a megkívánt felülethez képest. Számításaink során azt tapasztaltuk, hogy egyenes élű szerszám esetén az effektív technológiai paramétereknél a forgácsoló erő felharmonikusai gerjesztik a rendszert, így rossz felületi minőség alakul ki. Ezzel szemben a csavart élű marónál megfelelő axiális fogásmélység választásával az erő-gerjesztett rezgés eltűnik és igen jó felületi minőség alakul ki.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-11-28 01:19