A nagyvasúti villamos vontatás hálózati visszahatása

Dán, András [Dán, András (Villamosmérnöki), szerző] Villamos Energetika Tanszék (BME / VIK); Kiss, Péter [Kiss, Péter (Villamos energeti...), szerző] Villamos Energetika Tanszék (BME / VIK)

Magyar nyelvű Tudományos Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    A szolgáltatott villamos energia elvárt minőségét illetően az elmúlt években igen komoly követelményeket tá-masztottak. A vasút közvetlenül a 120 kV-os főelosztó hálózatra kapcsolódik, mint nemlineáris fogyasztó. A szerzők a vasút hálózati visszahatásának modellezésével foglalkoznak. A vasúti tápszakaszok leképezésére az [1.] irodalom szerzői által alkotott igen részletes modell használható fel a frekvencia tartományban. A kutatás során a meglévő modellt időtartományi elemekkel bővítve számítjuk, mert a mozdony által injektált felharmonikus áramspektrum pontos meghatározásához időtartományban futó modellre van szükség. A két modell egy iterációt alkalmazva szolgáltat megfelelő eredményt. Az ATP-EMTP programrendszerben megalkotott modell segítségé-vel a későbbiekben lehetőség nyílhat konkrét szűrők vizsgálatára egy adott tápszakasz fizikai paramétereinek ismeretében tervezési állapotban
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-04-22 15:42