Karriertípusok és mobilitási csatornák a Magyar Kommunista Párton belül (1945-1989)

Szakadát, István [Szakadát, István (Szociológia), author] Department of Sociology and Communication (BUTE / FESS / ISS); Kelemen, Gábor

Hungarian Chapter of a working paper (Chapter in Book) Scientific
    Identifiers
    A szovjet-típusú politikai rendszerek elemzői sokat foglalkoztak a politikai hierarchia csúcsára, a Politikai Bizottságba és a KB Titkárságába bekerült politikusok jellemzésével, tipizálásával. Karriertípusokat állítottak fel ezen személyek körében, patrónus-kliens viszonyok keresésével próbálták a politikai felemelkedéseket, karriereket magyarázni, vagy éppen a PB-tagok által betöltött pozíciók eloszlását figyelve kínáltak alternatív (kiegészítő) történelem-magyarázó lehetőséget az "egyének szerepét túlhangsúlyozó" megközelítések mellett. Rövid tanulmányunkban azt szeretnénk szemléltetni, hogy e megközelítési módok egyrészt adott történelmi feltételek között, tehát csak korlátozottan bírnak leíró- magyarázó erővel, másrészt - részben a fentiek miatt is - csak párhuzamosan, egymást nem kizáró módon alkalmazhatók. Két alapvető kérdésre szeretnénk választ kapni, melyek szorosan összefüggenek, de mégsem azonosak egymással: 1.) Milyen karriertípusokat alkothatunk a csúcsra jutott vezetők körében? 2.) Milyen utakon, mobilitási csatornákon keresztül jutnak a legfelső szintre ezek az emberek?
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2023-06-08 14:46