Karriertípusok és mobilitási csatornák a Magyar Kommunista Párton belül (1945-1989)

Szakadát, István [Szakadát, István (Szociológia), szerző] Szociológia és Kommunikáció Tanszék (BME / GTK / TI); Kelemen, Gábor

Magyar nyelvű Műhelytanulmány része (Könyvrészlet) Tudományos
    Azonosítók
    A szovjet-típusú politikai rendszerek elemzői sokat foglalkoztak a politikai hierarchia csúcsára, a Politikai Bizottságba és a KB Titkárságába bekerült politikusok jellemzésével, tipizálásával. Karriertípusokat állítottak fel ezen személyek körében, patrónus-kliens viszonyok keresésével próbálták a politikai felemelkedéseket, karriereket magyarázni, vagy éppen a PB-tagok által betöltött pozíciók eloszlását figyelve kínáltak alternatív (kiegészítő) történelem-magyarázó lehetőséget az "egyének szerepét túlhangsúlyozó" megközelítések mellett. Rövid tanulmányunkban azt szeretnénk szemléltetni, hogy e megközelítési módok egyrészt adott történelmi feltételek között, tehát csak korlátozottan bírnak leíró- magyarázó erővel, másrészt - részben a fentiek miatt is - csak párhuzamosan, egymást nem kizáró módon alkalmazhatók. Két alapvető kérdésre szeretnénk választ kapni, melyek szorosan összefüggenek, de mégsem azonosak egymással: 1.) Milyen karriertípusokat alkothatunk a csúcsra jutott vezetők körében? 2.) Milyen utakon, mobilitási csatornákon keresztül jutnak a legfelső szintre ezek az emberek?
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2023-03-23 19:03