Az EGP néhány vonása

Szakadát, István [Szakadát, István (Szociológia), szerző]

Magyar nyelvű Tudományos Könyvfejezet (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    A kutatás indulásakor még egészen más politikai, társadalmi viszonyok érvényesültek Magyarországon, mint a program befejezésekor. 1986-ban még szilárdnak és megdönthetetlennek tűnt a pártállam politikai rendszere. Az külön - rendkívül érdekes, fontos, ám nem a kutatás profiljába vágó - kérdés, hogy miért változhatott meg, bomolhatott fel olyan viharos gyorsasággal az olyan sokáig erősnek látszó uralmi rend. Nekünk csak arra van szükségünk, hogy röviden jellemezni tudjuk az EGP környezetét, még akkor is, ha tudjuk, hogy a vizsgált időszakban milyen alapvető változások történtek. A politika környezet - bármilyen szempontú - elemzésének alapfeltétele a politikai szociológia kulcsfogalmainak pontos értelmezése. Tisztában kell lennünk az uralmi rend konkrét formáival, a hatalmi viszonyok tényleges alakulásával. Ezek ismeretében mondhatjuk meg, hogy pl. kik is azok valójában, akiknek cselekvéseit a kormányprogram vizsgálata kapcsán figyelembe kell (érdemes) vennünk, azaz kik voltak az adott időszakban az állami, kormányzati szféra fontos szereplői. Az uralmi rend, a hatalmi viszonyok ismerete adhat segítséget a megfigyelt szereplők cselekvéseinek értelmezéséhez, magyarázatához is.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2022-01-27 10:13