Az elektronizáció folyamatának terjedése a nyolcvanas években

Szakadát, István [Szakadát, István (Szociológia), szerző]

Magyar nyelvű Tudományos Könyvfejezet (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    A világ és benne Magyarország technikai, gazdasági, társadalmi fejlődésében új szakaszt jelent a hetvenes-nyolcvanas években kibontakozni kezdő elektronizációs, számítástechnikai, informatizációs, információgazdasági, kompjuterizációs forradalom. Szándékosan említettünk több jelzőt is a folyamat minősítésére. Más és más szempontból, érdekszférából tekintve ki lehet emelni a komplex folyamat egy-egy fontos elemét, és lehet azzal jellemezni magát az egész folyamatot. Ă?gy teszik ezt sokan, és ez alapján jelölik más és más néven ugyanazt az esemény- és változássorozatot. Noha nem becsüljük le ezen viták jelentőségét, a kutatás számára nem tartjuk igazán fontosnak állást foglalni e kérdésben! Ha pedig az elektronizáció fogalmát használjuk a továbbiakban, az nem tartalmi állásfoglalás, hanem pusztán célszerűségi megfontolásból adódik lévén, hogy a kormányprogram is ezen a néven fut. A továbbiakban az egyes népgazdasági ágakon, társadalmi területeken belül nem külön-külön, hanem összevontan tárgyaljuk az elektronizáció terjedésének világ- és hazai tendenciáit, illetve a hazai folyamatokon belül a központi beavatkozások feltételezhető, kimutatható hatásait (azaz eredményeit) vagy "hatástalanságait" (azaz kudarcait).
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2022-01-20 03:36