Segédkönyv a Politikai Bizottság tanulmányozásához

Nyírő, András [Nyírő, András (Vidékfejlesztés), szerző]; Szakadát, István [Szakadát, István (Szociológia), szerző] Szociológia és Kommunikáció Tanszék (BME / GTK / TI); Szakadát, László [Szakadát, László (Mikroökonómia), szerző]; Kelemen, Gábor [Kelemen, Gábor (addiktológia), szerző]; Nyírő, András [szerk.]

Magyar nyelvű Tudományos Kézikönyv (Könyv)
Megjelent: Interart Stúdió, Budapest, Magyarország, 419 p. 1989
    Azonosítók
    A kötet áttekintést ad mindarról, amit a magyar politikai hierarchia csúcsszerveiről, a kommunista párt Politikai Bizottságáról és Titkárságáról tudni lehet. A tények és visszaemlékezésekből vett idézetek plasztikusan mutatják be a testületek működését és tagjaik életútját. Bölöny József "Magyarország kormányai"?? című művének nyomdokain haladva a kötet bemutatja az MKP, az MDP és az MSZMP vezető testületeit (Archontológia). Ezután a Kronológiában együtt szerepelnek a személyi változások a Politikai Bizottság ismert határozataival, valamint az ülésekre vonatkozó más információkkal. Végül az eddigi 103 politikai bizottsági tag részletes életrajza zárja a kötetet. A bevezető tanulmány megkönnyíti a szervezeti változásokban való eligazodást. A kötetet a több száz tételt tartalmazó bibliográfia, a mellékletben közölt szervezeti és folyamatábrák, a párt vezető testületeire vonatkozó határozatok gyűjteménye, a központi bizottsági tagok, valamint a központi és megyei apparátus vezetőinek névsora teszi teljessé.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-06-24 11:21