Az önkényuralmi jelképek használata mint a véleménynyilvánítási szabadság korlátja? (A 4/2013. AB határozat előzményei, indokai és következményei, valamint az új Btk.-szabályozás pozitívumai és fogyatékosságai).

Tóth, J Zoltán [Tóth, Zoltán (jogelmélet), szerző] Jogtörténeti, Jogelméleti és Egyházjogi Tanszék (KRE)

Magyar nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
Megjelent: JOGELMÉLETI SZEMLE 1588-080X 14 (2) pp. 178-196 2013
  • Politikatudományi Bizottság: B hazai
  • Állam- és Jogtudományi Bizottság: D hazai
Azonosítók
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
2021-09-25 10:38