Vastagságértékek összehasonlítása kilenc macularis mezőben time-domain és spectral-domain optikai koherencia tomográfiával [Comparison of thickness values in nine macular subfields using time-domain and spectral-domain optical coherence tomography]

Schneider, Miklós [Schneider, Miklós (Szemészet), szerző] Szemészeti Klinika (SE / AOK / K); Szekeres, Orsolya; Kiss, Huba [Kiss, Huba (Szemészet), szerző] Szemészeti Klinika (SE / AOK / K); Kis, Mária [Fazekasné Kis, Mária Anna (Informatika, Bios...), szerző] Katonai Logisztikai Intézet (NKE / HHK); Papp, András [Papp, András (Szemészet), szerző] Szemészeti Klinika (SE / AOK / K); Németh, János [Németh, János Tibor (Szemészet), szerző] Szemészeti Klinika (SE / AOK / K)

Magyar nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
Megjelent: ORVOSI HETILAP 0030-6002 1788-6120 154 (52) pp. 2059-2064 2013
  • Pszichológiai Tudományos Bizottság: A
  • SJR Scopus - Medicine (miscellaneous): Q3
Azonosítók
Szakterületek:
    Célkitűzés: Retinavastagság-értékek összehasonlítása spectral-domain (Cirrus HD-OCT) és time-domain (Stratus OCT) optikai koherencia tomográfiás készülékkel. Módszer: Retinavastagság-mérések történtek a kilenc ETDRS macularis almezőben 20 egészséges személy azonos oldali szemén mindkét készülékkel. A Cirrus HD-OCT esetében a Macular Cube 512×128 és a Macular Cube 200×200 protokollt, a Stratus OCT készülékkel a Fast Macular Thickness Map protokollt használtuk. Vizsgáltuk mindhárom mérési sorozat reprodukálhatóságát, és a mérések átlagértékeit minden almezőben összehasonlítottuk egymással. Eredmények: A Stratus OCT-vel végzett mérési eredmények minden almezőben szignifikánsan alacsonyabbak voltak, mint a Cirrus esetében (p Következtetések: A Cirrus HD-OCT használatával lényegesen jobb reprodukálhatóságot figyeltünk meg, mint a Stratus OCT esetében. A Cirrus HD-OCT használatával a mérési értékek szignifikánsan magasabbak minden almezőben, mint a Stratus OCT esetében. Különböző OCT-készülékek használatával jelentősen különböző mérési eredményekhez juthatunk, ezért az adatok összehasonlításakor óvatosság szükséges. Orv. Hetil., 154 (52), 2059–2064.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-05-07 17:31