Aquaporin-9 downregulation prevents steatosis in oleic acid-induced non-alcoholic fatty liver disease cell models

Wang, Chuan; Lv, Zi-Lan; Kang, Yu-Jun; Xiang, Ting-Xiu; Wang, Pi-Long; Jiang, Zheng

English Scientific Article (Journal Article)
  • SJR Scopus - Medicine (miscellaneous): Q2
Identifiers
Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
2020-09-22 03:48