SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİNDE HALKLA İLİŞKİLERİN ROLÜ

BIÇAKÇI, Ayşe Banu

Published: SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ 4 (1) pp. 47-56 2012
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2020-10-27 04:35