Pedagógiai tudásmegosztó fórum projektmenedzsmentje webes felületen

Hauser, Zoltán [Hauser, Zoltán (Oktatás- és infor...), szerző] Oktatás- és Kommunikációtechnológiai Tanszék (EKF / TKTK / MI); Szlahorek, András

Magyar nyelvű Tudományos Konferenciaközlemény (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    Az Észak-Magyarországi Regionális Pedagógiai Kutató- és Szolgáltató Központ (ÉRPEK) létrehozására a Társadalmi Megújítás Operatív Program (TÁMOP) 4.1.2-08/1/B-2009-0002 pályázat keretében került sor. Az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Karának keretében működik a projekt ideje alatt és tervezetten a jövőben is. Az ÉRPEK szakmai munkájában részt vesz a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara és a Comenius Tanítóképző Főiskolai Kara is, valamint a Digitális Pedagógiai Szolgáltató Intézet (DPSZI) mint konzorciumi tagok. A 2009 és 2011 közötti időtartamban a projekt keretében a kutatási anyagok, az elkészült tanulmányok közzétételén túlmenően a digitális világ nyújtotta lehetőségeket kihasználva kívánta megteremteni a szakmai fórumba való bekapcsolódást, elősegítve ezzel a pedagógikummal foglalkozó szervezetek és szakemberek közötti kommunikációs lehetőséget. További cél, a tevékenységünk minél nagyobb nyilvánosság előtti bemutatása, megismertetése, hiszen számos jó gyakorlat és szakmailag megalapozott, a napi pedagógiai gyakorlatban jól hasznosítható anyag készült az egyes projektek keretén belül. A pedagógusképzés fejlesztése érdekében olyan rugalmas regionális hálózaton alapuló fórumot kívánunk megteremteni, amely összekapcsolja a pedagógusképzésben érdekelt felsőoktatási intézményeket, oktatókat, kutatókat és hallgatókat, valamint a régió közoktatási és szakképzési intézményeit, pedagógusait, illetve az intézményfenntartói, a szakmai szolgáltatói és központi igazgatási szervezeteit. A projektnek ez a részprogramja a hálózat folyamatos működési feltételeinek megteremtését, a régión belüli és a régiók közötti kapcsolattartás infrastrukturális, - főként kommunikációs technikai - feltételeinek megteremtésével és elterjesztését tűzte ki célul. Az egész hálózat IT helpdesk szolgáltatás rendszerének kiépítésével kiemelten foglalkoztunk.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-08-01 15:33