Collaboration for successful tourism

Virág, Ágnes [Virág, Ágnes (turizmus), szerző] Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Int... (SZIE / GTK); Szabó, Lajos [Szabó, Lajos (Gazdaságföldrajz,...), szerző] Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Int... (SZIE / GTK); Zsarnóczai, Sándor [Zsarnóczai J., Sándor (Világgazdaságtan,...), szerző] Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Int... (SZIE / GTK)

Angol nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
    Azonosítók
    • MTMT: 2357969
    Abstract In the twentieth century, tourism became a mass phenomenon as a result of social, economic and technological changes. Its economic weight is outstanding because of its GDP-generating capacity, its labour-intensive nature, its rural development and investment-accelerating effect. Tourism plays an important role in the economy of Hungary, similar to trends in the world. In 2008, tourism sector gave 7 % of the Hungarian GDP and the employment (Mundruczó-Pulay-Tököli, 2010). Foreign visitors arrive in Hungary in an increasingly bigger number. In 2011, more than 41 thousand people visited to Hungary, 30-35% of the visitors were motivated by tourism (CSO, 2011). We can draw the conclusion based on these numerical data that it is important to pay attention to the development of this economic section in our homeland. Serious emphasis is laid on the continuous development of tourism in increasingly more countries of the world, which does not only mean increasing number of guests and guest nights, increasing incomes and more accommodation but it is necessary to focus on restructuring the tourism system in accordance with needs of our age. The aim is to achieve sustainable and competitive tourism. In the early 2000s Tourism Destination Management (TDM) system appeared among the tourism development opportunities in our homeland. Basic principles of the bottom-up approach system are partnership, professionalism and support of financial background (Lengyel, 2008). Tourism stakeholders may have a role in shaping the future of the industry with the new development concept. Collaboration is the key to achieve better results and people involved in rural tourism have also recognized its significance. A good example is the activities of Plum Tour Association of Szatmár-Bereg. Összefoglalás A 20. században bekövetkezett társadalmi, gazdasági és technikai változások hatására tömegjelenséggé nőtte ki magát a turizmus. Gazdasági súlya a GDP-előállító képessége, a munkaerő igényes jellege, a vidékfejlesztő és beruházás-gerjesztő hatása miatt is kiemelkedő. A világon jellemző trendekhez hasonlóan Magyarország gazdaságában is fontos szerepet tölt be az idegenforgalom. 2008-ban a magyar GDP, illetve a foglalkoztatottság közel 7%-át adta a turisztikai ágazat (Mundruczó-Pulay-Tököli, 2010). A 2005-ös évhez képest egyre nagyobb számban érkeznek külföldi látogatók hazánkba. 2011-ben már több mint 41 ezer fő látogatott el Magyarországra, akik 30-35%-a valamilyen turisztikai indíttatásból érkezett (KSH, 2011). Ezen számszerű adatok alapján is azt a következtetést tudjuk levonni, hogy hazánkban fontos e gazdasági ágazat fejlesztésére figyelmet fordítani. A világ egyre több országában komoly hangsúlyt fektetnek a turizmus folyamatos fejlesztésére, ami alatt nemcsak a vendégek, vendégéjszakák számának a növekedését, illetve a bevételek, szállások bővülését kell érteni, hanem a kor igényeinek megfelelően szükséges a turisztikai rendszer átalakítására is fókuszálni. A fenntartható és versenyképes turizmus elérése a cél. A 2000-es évek elején jelent meg hazánkban a turizmusfejlesztési lehetőségek között a Turisztikai Desztinációs Menedzsment (TDM) rendszer kialakítása. Az alulról építkező rendszer alapelvei a partnerség, a professzionalizmus és a pénzügyi háttér biztosítása (Lengyel, 2008). Ezen fejlesztési koncepció kapcsán a turizmusban érdekeltek is szerepet kaphatnak a gazdasági ágazat jövőbeli alakításában. Összefogással könnyebb eredményeket elérni, ennek jelentőségét a falusi turizmusból élők is felismerték, amire jó példa a Szatmár-Beregi Szilva Út Egyesület tevékenysége. p. 34.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2020-09-18 19:51