Ocena czynników reguluj ą cych homeostaz ę energetyczn ą i wybranych markerów zapalenia u kobiet rodz ą cych po przebytej infekcji układu moczowego w III trymestrze ciąży

Włodzimierz, Budzyński

Polish Scientific PhD (Thesis)
Published: 2012
    Identifiers
    • MTMT: 23366641
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2021-04-11 20:36