A budaörsi Törökugrató flórája, vegetációja és természetvédelmi értékelése

Gergely, Attila [Gergely, Attila (Vegetációtudomány), szerző] Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék (BCE / Táj.K)

Magyar nyelvű Tudományos Szaktanulmány (Könyvrészlet)
    Azonosítók
    • MTMT: 2301606
    A tanulmány a budaörsi Törökugrató helyi jelentőségű természetvédelmi területének flóráját és vegetációját mutatja be. A sasbérc természetes növénytakarója mára a különböző területhasználatok intenzitása függvényében részben megváltozott. Míg a szárazgyepek mozaikja viszonylag érintetlenül, jó állapotban megmaradt, a hegylábi tölgyesek - elsősorban a beépítések következtében - megfogyatkoztak, töredék állományaik eljellegtelenedtek. A déli lankás platón gyümölcstermesztés nyomai figyelhetők meg, ennek felhagyásával kiterjedt töviskes bozót alakult ki. A terület kicsiny mérete és izoláltsága ellenére igen értékes: a természetközeli állapotú sziklagyep és lejtősztyepp állományokban számos ritka, értékes faj fordul elő. A vizsgált kb. 3 ha területre 2005 tavaszán elkészült: 1) a terület edényes növényfajainak listája; 2) a védett ill. lokálisan értékes növényfajok lelőhelyének térképe; 3) a terület élőhelytérképe. A feltárt növénytársulások a következők: Asplenio ruta-murariae - Melicetum ciliatae, Seseli leucospermi - Festucetum pallenti, Stipo eriocauli - Festucetum pallentis, Chrysopogono - Caricetum humilis, Prunetum tenellae, Ceraso - Quercetum pubescenti. A terület fajszáma - a kicsiny területhez képest - viszonylag magas (190 faj). Ezen belül jelentős a védett ill. lokálisan értékes növényfajok száma (28 faj), pl. Seseli leucospermum, Pulsatilla grandis, Serratula radiata, Iris pumila, Adonis vernalis, Draba lasiocarpa, Prunus tenella, Cotoneaster niger, Sorbus danubialis, Biscutella laevigata, Poa badensis, Scorzonera purpurea.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-05-14 22:15