A termékdesign sajátosságainak szerepe a termékek fogyasztói megítélésében [The role of product design in product related consumer judgements]

Horváth, Dóra [Horváth, Dóra (Marketing), szerző] Média, Marketingkommunikáció és Telekommunikáci... (BCE / GK / MMI)

Magyar nyelvű Tudományos PhD (Disszertáció)
Megjelent: , 239 p. 2001
    Azonosítók
    Jelen kutatásban a designt, mint marketingeszközt, a piaci csere elősegítőjének eszközeként kezeltük, melynek meghatározó szerepe van a „termék befogadásának aktusában” (p. 161., Lissák, 1998), egyfelől. Eredményeink azt bizonyítják, hogy a design nemcsak a funkció kiteljesítője, hanem megkülönböztető megfogalmazója, befolyásolja a választásokat, kommunikál és pozícionál: vonzza a fogyasztókat és képes kommunikálni velük (Bloch, 1995). Ugyanakkor, a design fogalmának vizsgálata nem teljes, ha nem vesszük figyelembe azt, hogy a design, az ipari formatervezés lényege adott funkció létrejöttének biztosítása: a felhasználó és tárgy közötti kapcsolat megteremtése. Az adott „pszichológiai funkció látszik a terméken, de valójában a használatban, a sokoldalú érzékszervi tapasztalásban tárul fel,”(p. 160., Lissák, 1999) vagyis a design hatásának megértése a használat kontextusának figyelmen kívül hagyásával nem valósítható meg. A design e kétoldalú megközelítése gyakorlati jelentőséggel is bír. A választás pillanatának megértése fontos az értékesítők számára. Ugyanakkor, a felhasználói folyamat sajátosságainak megértése a piacon hosszútávon sikeresen közreműködni szándékozó – az innovatív iparágakban működő - vállalatok számára is elengedhetetlen. Kutatásunkban ennek megfelelően külön-külön vizsgáltuk választás és használat kontextusát, majd pedig elemeztük a két kontextusban megjelenő különbségeket.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2020-08-07 18:30