Az elektronikus kereskedelem alkalmazása a hazai vállalatok körében - a piacorientáció és a marketingkörnyezet szerepe

Gáti, Mirkó [Gáti, Mirkó (Marketing), szerző] Marketing Tanszék (BCE / GK / MMI); Kolos, Krisztina [Kolos, Krisztina (Marketing), szerző] Marketing Tanszék (BCE / GK / MMI)

Magyar nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
Megjelent: VEZETÉSTUDOMÁNY 0133-0179 43 (különszám) pp. 90-96 2012
  • Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság: B
  • Regionális Tudományok Bizottsága: C
  • Szociológiai Tudományos Bizottság: C
  • Állam- és Jogtudományi Bizottság: C
Azonosítók
  • MTMT: 2251658
  • CorvinusKutatasok: 566
A szerzôk tanulmányának célja, hogy bemutassa, milyen célokra alkalmazzák az internetet a hazai vállalatok, milyen várakozásaik vannak az e-kereskedelem versenyben betöltött szerepével kapcsolatban, és hogyan észlelik annak elônyeit. Vizsgálják azt is, hogy az elmúlt öt évben milyen változások tapasztalhatók a vállalatok gyakorlatában e téren. Elemezik továbbá, hogy a piacorientáció és a vállalat külsô marketingkörnyezete hogyan befolyásolja az e-kereskedelem megítélését és alkalmazását. Elemzésük a „Versenyben a világgal” kutatási program 2009-ben készült felmérésének eredményeire támaszkodik, amelyben 300 vállalat szakembereit kérdezték meg. Kutatásukban megerôsítést nyert, hogy Magyarországon az elektronikus kereskedelem jelentôsége nô. A vállalatoknak kedvezôek az elektronikus kereskedelem jövôjével kapcsolatos várakozásaik, és úgy vélik, hogy ez versenyelôny forrása lehet. A vállalat piacorientációja erôteljesen befolyásolja azt, hogy egy vállalat milyen mértékben alkalmazza az internetet, és hogyan viszonyul az elektronikus kereskedelemhez.
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
2020-10-02 00:48