A CIS jelene és jövője

Haidegger, Tamás [Haidegger, Tamás (orvosi robotika), author]

Hungarian Scientific Not classified (Miscellaneous)
Published: pp. 1-1 2009
    Identifiers
    A számítógéppel integrált sebészet (Copmuter-Integrated Surgery - CIS) magába foglal minden olyan informatika alapú eszközt, rendszert, alkalmazást, amely kvantitatív információt szolgáltat az orvosoknak képalkotó eljárások és szenzoros mérések alapján. A CIS, és ezen belül a kép által vezetett sebészet (Image Guided Surgery) az elmúlt 30 évben forradalmasította az intervenciós beavatkozásokat. Különösen nagy hatással volt például az idegsebészetre és ortopédiára ahol a műtéti navigációs rendszerek segítségével lehetővé vált a beteg pre-operatív felvételeinek valós időben, a kívánt metszetben történő megjelenítése [1]. Ugyanakkor a robotizált laparoszkópiás technikáknak hála a hasi beavatkozások is minimálisan invazívek lettek, kevesebb károsodást és mellékhatást eredményezve. A világ számos részén kutatók ezrei foglalkoznak új technikák, eredmények, eszközök és végül termékek előállításán. Az IGS piac becsült mérete 2 milliárd dollár, amely évente 7%-kal bővül, de még ennél is sokkal nagyobb az ortopédiás eszközök becsült 35 milliárd dolláros piaca évi 9% növekedésével, ahol fokozatosan egyre nagyobb szerepet kapnak a CIS technológiák [2]. A modern technika új eljárások, műtéti fogások kidolgozásához vezetett, amelyek számos előnnyel járnak mind az orvos, mind a beteg számára. Különösen nagy szerepe van a realisztikus modelleknek és szimulációknak a műtéti tervezésben és az oktatásban. A CIS egyik legfontosabb kérdésköre, hogy miként lehet pontosabbá tenni a műtéti beavatkozásokat. Az első generációs, 80-as, 90-es években kifejlesztett rendszerek alapvetően egy-egy szegmensét célozták meg az intervenciós medicinának, és a diagnosztika, műtéti tervezés vagy a beavatkozás részét támogatták. A mai tendenciák lényege, hogy integrálják a különböző folyamatokat, és olyan komplex rendszereket építsenek, amelyek hatékonyabbá teszik a teljes műtéti folyamatot a pre-operatív információ-gyűjtéstől a megvalósításig, majd a post-operatív kiértékelésig (1. ábra). A cél a rendelkezésre álló általános és beteg-specifikus információk alapján műtéti terv készítése, annak regisztrálása a beteg fizikai koordinátáihoz és a beavatkozást segítő eszközök navigációja, irányítása mindezek alapján. Egyre hangsúlyosabb szerepet kap a műtéti utáni kiértékelés, ahol is a betegekről gyűjtött információt statisztikai módszerekkel dolgozzák fel, majd összevetik a már meglévő információkkal, műtéti tervek adatbázisát és anatómiai atlaszokat hozva létre, amelyek nagy segítségére vannak az orvosnak a következő beavatkozásnál. Ezek a módszerek a magas színvonalú orvosi ellátás (telemedicine) gyors terjedését hozzák magukkal, hiszen szabványosított módon tárolásra kerül egyes szakemberek tudása és ismeretanyaga is [3]. A robotok megjelenése a műtőben felgyorsította az integrációs folyamatot, ugyanis lehetővé vált a fent említett technikák teljes skálájának implementációja. Az amerikai hadsereg évek óta finanszírozza azt a kutatást (Trauma Pod – Operating Room of the Future) amelynek célja az ember nélküli műtő kifejlesztése. Távirányítású és autonóm robotok együttműködése révén kívánják a hadszíntéren megsérült katonák hatékony ellátását megoldani. Egy prototípus már létezik, és vizsgálják polgári alkalmazhatóságát is. A program második szakaszában pedig ennek mobil verzióját fejlesztik [4]. A következő években egyre nagyobb hangsúlyt kapnak azok az eszközök, amelyek az emberi döntés alapján képesek a sebészeknél nagyobb pontossággal és hatékonysággal elvégezni feladataikat. A jelenlegi elképzelések szerint néhány évtizeden belül elérhetők lesznek olyan bonyolultságú rendszerek, amelyek a teljes műtéti folyamat nagy pontosságú modellezésére képesek. Azaz az orvos egy élethű virtuális betegen tervezheti meg a műtétet, szimulálhatja annak lefolyását, és a közben fellépő váratlan események, komplikációk alapján módosíthatja a műtéti tervet. Amikor már készen van, letölti az adatokat egy robotrendszerbe, ami végrehajtja a kijavított, szinte tökéletes beavatkozást.
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2021-06-21 20:47