Az óvodáztatási támogatásról

Kertesi, G [Kertesi, Gábor (Munkagazdaságtan,...), author] Institute of Economics (MTA KRTK); Kézdi, G [Kézdi, Gábor (Munkagazdaságtan), author] Institute of Economics (MTA KRTK)

Hungarian Scientific Article (Journal Article)
Published: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 59 (10) pp. 1045-1085 2012
  • IV. Agrártudományok Osztálya: A
  • Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság: A hazai
  • Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság: A hazai
  • Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság: A hazai
  • Politikatudományi Bizottság: A hazai
  • Regionális Tudományok Bizottsága: A hazai
  • Szociológiai Tudományos Bizottság: A hazai
  • Állam- és Jogtudományi Bizottság: C hazai
Tanulmányunkban a 2009 januárjában bevezetett óvodáztatási támogatás hatását próbáljuk az első két év tényadatai alapján felmérni. Megvizsgáljuk, hogy az óvodáztatási támogatás mint feltételekhez kötött készpénz-támogatási program hatására igazolhatóan megnőtt-e 2009-2010-ben (és ha igen, milyen mértékben) a halmozottan hátrányos helyzetű családokban nevelt, 3-4 éves korú gyermekek célcsoportjában az óvodai részvétel. Empirikus elemzésünkben intézményszintű óvodai és településszintű demográfiai adatok tízéves (2001-2010) idősorára, valamint a Magyar Államkincstár 2009-2010. évi óvodáztatási támogatásra vonatkozó településsoros adataira támaszkodunk. Becslési eredményeink pozitív hatást mutatnak ki, a hatás mértéke azonban mérsékelt. A program elemeit értékelve, rámutatunk több olyan problémára és hiányosságra, amely felelős lehet a gyenge hatásokért. A becsült hatások ott a legmagasabbak, ahol az óvodai férőhelyek száma meghaladja a potenciális igényeket, és jóval alacsonyabbak ott, ahol nincs elegendő férőhely.
Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
2022-01-27 00:31