Iustitia modellt áll

Fekete, Balázs [Fekete, Balázs (jogelmélet), szerk.] Jogtudományi Intézet (TK); H, Szilágyi István [H. Szilágyi, István (Állam- és jogtudo...), szerk.] Jogbölcseleti Tanszék (PPKE / JÁK)

Magyar nyelvű Tudományos Tanulmánykötet (Könyv)
Megjelent: Szent István Társulat, Budapest, Magyarország, 221 p. 2011
    Fejezetek
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-03-07 20:10