A szkizofréniával élő betegek egészséggel összefüggő életminősége és betegség-terhe Magyarországon.

Pentek, M [Péntek, Márta (Egészség-gazdaságtan), szerző] Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológ... (BCE / KK / KSZT); Harangozo, J [Harangozó, Judit (Pszichiátria), szerző]; Egerhazi, A [Égerházi, Anikó (Pszichiátria), szerző]; Kelemen, O [Kelemen, Oguz (Pszichiátria, Kog...), szerző]; Gulacsi, L [Gulácsi, László (Orvostudomány), szerző] Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológ... (BCE / KK / KSZT); Baji, P [Baji, Petra (Közgazdaságtan), szerző] Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológ... (BCE / KK / KSZT); Mattyassy, A [Máttyássy, Adrienn (Klinikai orvostud...), szerző]; Erdelyi, R; Lehoczky, S; Orlewska, E; Vartokne, Hever N [Vártokné Hevér, Noémi (Egészség-gazdaságtan), szerző] Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológ... (BCE / KK / KSZT); Ferencz, A [Ferencz, Ákos Gergő (pszichiátria), szerző] Pszichológiai Intézet (DE / BTK); Brodszky, Valentin [Brodszky, Valentin (Egészségügyi közg...), szerző] Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológ... (BCE / KK / KSZT)

Magyar nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
Megjelent: PSYCHIATRIA HUNGARICA 0237-7896 27 (1) pp. 4-17 2012
  • Pszichológiai Tudományos Bizottság: A
  • Szociológiai Tudományos Bizottság: B
  • SJR Scopus - Medicine (miscellaneous): Q3
Azonosítók
Szakterületek:
    Bevezetés: Nemzetközi szakirodalmi adatok alapján a szkizofréniával összefüggő terhek jelentősek, kevés azonban a kelet-közép-európai adat. Vizsgálatunk célja a magyarországi szkizofréniával élő betegek életminőségének és költségeinek felmérése volt. Módszerek: Keresztmetszeti kérdőíves vizsgálatot végeztünk 3 kórházi hátterű pszichiátriai ellátóhelyen, szkizofréniával élő betegek bevonásával. Vizsgáltuk a demográfiai adatokat, a foglalkoztatottságot, a betegség súlyosságát (Clinical Global Impression, CGI), a funkcionalitást (Global Assessment of Functioning GAF) és az általános egészségi állapotot (EQ-5D kérdőív). Felmértük az elmúlt 12 hónapban igénybe vett egészségügyi ellátásokat és az önellátáshoz kapott segítséget. A költségszámítást társadalmi nézőpontból, emberi tőke megközelítéssel végeztük. Eredmények: A bevont 78 beteg (nők: 43,6%) átlagéletkora 44,2 (SD=13,1) év volt, a betegség>10 éve kezdődött 49 (62,8%) betegnél, 66 (84,6%) beteg volt rokkantnyugdíjas. A CGI3-4-5-6 szintek közötti megoszlás 12 (16%), 33 (43%), 21 (28%), 10 (13%) beteg volt. A GAF átlag 52,6 (SD=13,9) volt. Az EQ-5D index átlag 0,64 (SD=0,3) volt, minden korcsoportban szignifikánsan rosszabb értéket találtunk a korra illesztett lakosságénál (p<0,01). Az egy betegre jutó éves átlagos költség 3894240 Ft, a direkt egészségügyi, a direkt nem egészségügyi és az indirekt költség rendre 28,5%, 5,4% illetve 66,1% volt. A direkt költségek között a kórházi kezelés és a gyógyszerek költsége dominál. A betegségköltség szoros kapcsolatot mutat a betegség súlyosságával (CGI). Következtetés: A szkizofrénia az életminőség jelentős csökkenésével jár. A betegségköltség magas, különösen a munkából történő kiesés miatti veszteségek jelentősek, de az összköltség jóval alacsonyabb a gazdaságilag fejlettebb országokénál. Kutatásunk alapadatokkal szolgál a szkizofréniával élő betegek ellátásával összefüggő klinikai és egészségpolitikai döntéshozatal számára. INTRODUCTION: According to the international literature disease burden of schizophrenia is substantial, however data from Eastern Central Europe is scarce. Our aim was to assess the quality of life and costs of patients with schizophrenia in Hungary. METHODS: A cross sectional questionnaire survey was performed in 3 hospital based psychiatry centres involving patients with schizophrenia. Demographics, disease severity (Clinical Global Impression, CGI), functional ability (Global Assessment of Functioning, GAF) and general health status (EQ-5D) was assessed. Health care utilisation and aids were surveyed for the past 12 months. Costing was performed from the societal perspective and human capital approach was applied. RESULTS: Altogether 78 patients (female 43.6%) were involved with a mean age of 44.2 (SD=13.1) years, disease duration was >10 years at 49 (62.8%) cases, 66 (84.6%) patients were disability pensioners. Distribution between CGI 3-4-5-6 levels were 12 (16%), 33 (43%), 21 (28%), 10 (13%) patients, respectively, mean GAF was 52.6 (SD=13.9). The average EQ-5D score was 0.64 (SD=0.3) and it was significantly worse than the age-matched general population's score in Hungary (p < 0.01). Mean yearly cost was 13 878 Euros/patient (conversion 1 Euro=280.6 HUF), the rate of direct medical,direct non-medical and indirect costs was 28.5%, 5.4% and 66.1%, respectively. Among direct costs hospitalisation and drug costs were dominant. Total cost correlates with disease severity (CGI). CONCLUSION: Schizophrenia leads to notable deterioration in health related quality of life and induce high costs to society, mainly due to the productivity loss of the patients. Nevertheless disease related costs in Hungary are lower than in economically more developed European countries. Our study offers basic data about disease burden of schizophrenia in Hungary to support clinical and health policy decision making.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2020-08-07 21:26