A népesség iskolázottságának előrejelzése 2020-ig

Hermann, Z [Hermann, Zoltán (Oktatásgazdaságtan), szerző] Közgazdaságtudományi Intézet (MTA KRTK); Varga, J [Varga, Júlia (Emberi erőforrás), szerző] Közgazdaságtudományi Intézet (MTA KRTK)

Magyar nyelvű Tudományos Szakcikk (Folyóiratcikk)
Megjelent: KÖZGAZDASÁGI SZEMLE 0023-4346 59 (7-8) pp. 854-891 2012
  • IV. Agrártudományok Osztálya: A
  • Demográfiai Osztályközi Állandó Bizottság: A hazai
  • Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság: A hazai
  • Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság: A hazai
  • Politikatudományi Bizottság: A hazai
  • Regionális Tudományok Bizottsága: A hazai
  • Szociológiai Tudományos Bizottság: A hazai
  • Állam- és Jogtudományi Bizottság: C hazai
Azonosítók
Tanulmányunkban bemutatjuk a népesség iskolai végzettségének előrejelzésére kidolgozott mikroszimulációs modell (ISMIK) felépítését és jellemzőit, és ismertetjük a modell felhasználásával készített előrejelzés eredményeit. A mikroszimulációs modellben az egyének viselkedését modellezzük, és az egyéni adatok felhasználásával jutunk el az aggregált előrejelzéshez. Az ISMIK modell felhasználásával 2020-ig jeleztük előre a népesség iskolázottsági szintjét. Az előrejelzés alapváltozata mellett további változatok keretében azt vizsgáljuk, hogy milyen lenne a népesség iskolázottsági összetétele abban az esetben, ha a környezet által romának tekintett népességet nem sújtanák speciális iskolázási hátrányok, ha a romának tekintett tanulók iskolai pályafutása nem különbözne a velük megegyező iskolázottságú családból származó, lakóhelyű és más megfigyelt jellemzőiben hasonló, a környezet által nem romának tekintett népesség iskolai pályafutásától. A modell segítségével néhány oktatáspolitikai döntés következményét is elemezzük: a tankötelezettségi kor csökkentésének, a szakiskolai továbbtanulási arány növelésének és az állami finanszírozású felsőoktatási férőhelyek korlátozásának hatását a népesség iskolázottságára.
Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
2022-01-22 19:44