A hátrányos helyzetű kistérségek közbiztonsági helyzete

Kenedli, Tamás [Kenedli, Tamás (hadtudomány, rend...), szerző] Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem; Janza, Frigyes

Magyar nyelvű Tudományos Kutatási jelentés (közzétett) (Egyéb)
Megjelent: pp. 113-127 2010
    Azonosítók
    • MTMT: 2035710
    Magyarországon a rendszerváltás óta mélyreható gazdasági-társadalmi változások mentek végbe, melyekkel együtt járt a bûnözés növekedése, struktúrájának átalakulása, a lakosság biztonságérzetének csökkenése. A bûnözés hazánkban is térségspecifikus jellemzõkkel bír, tendenciájában, mennyiségében, típusában is kimutathatók területi különbségek. A bûnözés társadalmi jellemzõit, a bûnözés és a hátrányos helyzet összefüggéseit számos szociológiai, illetve a kriminalitást vizsgáló szociálgeográfiai tanulmány elemzi, a bûnözés tér- és idõbeli aspektusait a kriminál-geográfia1 vizsgálja. A „Nem mondunk le senkirõl” leghátrányosabb helyzetû kistérségek felzárkóztatási program keretében a kistérségek helyzetének alapos felmérése során azt vizsgálták, hogy ezen térségek lemaradását, depresszióját milyen társadalmi, gazdasági, földrajzi, történelmi adottságok determinálják, tehát melyek azok a területek, ahol hatékony beavatkozással segíthetjük a felzárkózást. Az adottságok vizsgálata során azonban viszonylag kevés figyelmet kapott a közbiztonság helyzete, amely pedig alapvetõen befolyásolja a 33 kistérségben élõ, közel egymillió állampolgár mindennapjait. A bûnözés tendenciáinak, a gazdaságra és a mindennapi életre gyakorolt hatásainak pontos ismerete nélkül viszont aligha vagyunk képesek teljes és valós képet alkotni ezekrõl a kistérségekrõl. Dolgozatunkban – maradva a területi megközelítésnél – egyelõre nem vállalunk többet, mint hogy képet adjunk a hátrányos helyzetû térségek közbiztonsági helyzetérõl, a leggyakrabban elkövetett bûncselekménytípusokról és az elkövetõi háttérrõl.
    Hivatkozás stílusok: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLMásolásNyomtatás
    2021-10-23 03:40