II. József utazásai Magyarországon, Erdélyben, Szlavóniában és a Temesi Bánságban, 1768-1773

Kulcsár, Krisztina [Kulcsár, Krisztina (Történettudomány), author]

Hungarian Scientific Monograph (Book)
Published: Magyar Országos Levéltár, Gondolat Publishers, Budapest, Hungary, 580 p. 2004
Series: Doktori Mestermunkák, 1419-2306
    Identifiers
    Citation styles: IEEEACMAPAChicagoHarvardCSLCopyPrint
    2021-04-10 21:29